• Magyar
  • Román

2007-ben a magyar kultúrát az Ars HUNGARICA mutatta be Európának

2007-11-10 02:16

Interjú Serfőző Leventével, a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesület elnökével a nagyszebeni Ars HUNGARICA eseménysorozat megszervezése után 2007-ben, Európa Kulturális Fővárosa cím viselése évében. Az interjú a Vajdasági Magyar Szó napilapban jelent meg 2007. szeptemberében.

• Az Ars Hungarica híre bejárta a magyar sajtót augusztusban. Vajon ez volt a nagyszebeni kulturális év legkiemelkedőbb magyar vonatkozású eseménye? Milyen visszhangra talált?

Serfőző Levente: Nagyon örülök, hogy Ars HUNGARICA eseménysorozatunkat a kárpát-medencei magyar sajtóban tükrözték. Szándékunkban az volt, hogy minél több magyart vonzzunk ide 2007 - Európa Kulturális Fővárosába és nyomatékosan hangsúlyozzuk kulturális eseményekkel és számbelileg is, hogy ez a nép a térség egyik nagyon fontos pillére, alkotója és értékteremtője. Ahhoz képest, hogy nagyon sokan szkeptikusak voltak velünk kapcsolatosan, hogy képesek leszünk ilyen horderejű eseménysorozatot megszervezni úgy értékelem szórványstátusunkat jóval felülmúltuk teljesítményeinkkel. Ha egyszerű magyar turisták, helybéli lakosok de jeles magyar kultúra képviselői, művészek és előadók, ugyanakkor egyházi életből származó személyiségek és nem utolsó sorban magas beosztású politikusok értékelték munkánkat nyugtázhatom, hogy megálltuk helyünket, sikeresek voltunk.

Az Ars HUNGARICA eseménysorozat két momentumra volt felosztva: egy márciusi háromnapos eseménysorozat és az augusztusi Magyar Hét. Hivatalosan az EKF műsorai között, mint magyar kultúra bemutatása csupán az Ars HUNGARICA c. események szerepelnek és a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda kivitelezésében szervezi. Személyesen nagyon sajnálom, hogy nem erőteljesebb a magyar jelenlét, nekünk is könnyebb lett volna. Pályázati rendszer szögezte le a jelenléttel kapcsolatos konkrétumokat és, mondhatom mi sem kerültünk be könnyedén. Viszont számtalan partnerkapcsolatunk által több kárpát-medencei intézmény volt jelen 2007. kulturális fővárosában.

ArsHUNGARICA_2007.20_033_b

• Az év folyamán milyen egyéb magyar vonatkozású események voltak/lesznek Nagyszebenben?

S.L.: A nagyszebeni magyar vonatkozású eseményeket, kulturális életet, hogy pontosabban fogalmazzak a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda nagymértékben felvállalta. Amint fennebb jeleztem, hivatalosan az EKF műsorai között csupán az Ars HUNGARICA eseményeket említhetjük. Viszont Irodánk folyamatos tevékenységet fejt ki. Irodai tevékenységektől kezdve, tanfolyamokat szervezünk, tánctanítással foglalkozunk, állandó modern könyvtárat működtetünk, havonta legalább egyszer előadásokat szervezünk, turisztikai szolgáltatásokat is biztosítunk és nem utolsó sorban megszervezzük a hagyományossá vált rendezvényeinket. Részletesen tevékenységünkről honlapunkon is folyamatosan tudósítunk és kronológia is megtalálható: www.szeben.ro, vagy www.szeben.com.

• Mekkora érdeklődést váltottak ki ezek a műsorok akár a magyar, akár a nem magyar ajkú közönség körében?

S.L.: Nagy érdeklődés volt műsoraink iránt úgy magyar ajkúak de különösen más nemzetiségűek részéről. Ami az erdélyi magyarokat illeti, mai napig sokan nem hiszik el, hogy sikerült ekkora rendezvénysorozatot megszerveznünk Nagyszebenben – olyan helyen, ahol a magyarok olyannyira kevesen vannak, hogy alig-alig tudnak iskolát, templomot fenntartani.

A más nemzetiségűek részéről nagy volt az érdeklődés pontosan amiatt, hogy első alkalommal mutatkozhatott be Szászvidéken a magyar kultúra, egyhetes fesztivál keretén belül és magas értékeket képviselő rendezvények, előadások segítségével. Ahogy a megnyitó ünnepen is hangsúlyoztam történelmi pillanatokat éltünk, első alkalommal lehetett jelen a magyar kultúra és hagyomány ilyen hangsúlyosan ezen a vidéken.

Főleg a szabadtéri előadásaink voltak kiváltképp vonzóak nagytömegű közönség számára. Viszont szervezési előzetesekben is kihangsúlyoztam és jelen alkalmat is megragadva szeretném ezt megerősíteni: érdekünk az volt, hogy a tömegvonzó események mellett magas színvonalú, szakmai és értékápoló momentumokkal gyarapítsuk helyi kulturális életünket. Ez szépen sikerült, mert három, Nagyszebenhez kötődő kulturális személyiségnek sikerült emléktáblát elhelyezni ezen a héten: Borsos Miklós, Kós Károly, Bodor Mária. Sikerült szakmai könyveket megjelentetni: Oltszakadát monográfiája magyar újabb kiadásban de román nyelvre is lefordítva sikerült ezt a szakmailag értékes Vámszer Géza munkáját bemutatni és a Nagyszebeni református egyház rövid történetét is a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda nyomtatott formában kiadta. Sikerült olyan tárlatokat megnyittani  amelyeken napi 300 látogató is megtekintheti magyar kultúránk értékeit.

Nagy élmény volt főszervezőként István, a király előadáson a közönséget megtekinteni, a több mint 5000 néző között 20% nem magyar ajkú volt – különösképpen pedig az hatott meg, hogy a műsor utolsó momentumaiként tűzijáték kíséretben a Magyar Himnuszt énekelhettük és nem kevesen könnyes szemekkel. Ezt Nagyszebenben még elképzelni is nehezen merték sokan.

Összegezve a közönség érdeklődésének témáját úgy értékelem az adott helyzethez képest voltak olyan rendezvények, amelyeken az elvárásokat jóval meghaladva vettek részt úgy magyarok de más nemzetiségűek is, voltak olyan szakmai és szűkebb körökben érdeket keltő műsorok, amelyek viszont rengeteg értékkel voltak felruházva. Voltak olyan események is, amelyek célközönséget szólítottak meg, például éjjeli bulik fiataloknak, vagy akár jazz koncertek koncert. Ezeken is az elvárásokhoz mérten jelent meg a közönség.

ArsHUNGARICA_2007.23_034_b


• Korai-e megkérdezni: mekkora hozadéka (szellemi és anyagi)  van a kulturális fővárosságnak? Tudni lehet-e mekkora volt az érdeklődés a városban zajló események iránt, mind a környékről, mind pedig külföldről?

S.L.: Igen, kissé korai ezt kérdezni. Tulajdonképpen év végén lehetne összegezni azokat az értékeket, szellemi-anyagi, amelyeket a 2007-es Európa Kulturális Főváros titulusa, alkalma hozott. Tény az, hogy mind a két szempontból a helybélieknek (nemzetiségtől függetlenül) nagy lehetőséget jelentett, sokat fejlődtek intézményeink, az infrastruktúra, az emberek is. Olyan alkalom az EKF egy város életében, amelyet a helyi közösség saját fejlődése érdekében nagy hozadékkal kihasználhat. Nagyszeben, véleményem szerint ezt megtette.

• És nem utolsó sorban Önöknek, akik ott élnek, mit hozott az idei év: Európa szebb oldala tényleg kissé oda költözött?

S.L.: Számunkra, első sorban azt jelentette/jelenti 2007, hogy nemzetközi figyelembe kerülhettünk intézményesített szervezeteink szempontjából de magánéletünkben egyaránt. A város, Európa térképén fontos turisztikai célpontként szerepel és remélem hosszabb távon is kamatoztathatjuk ezt. Nem úgy fogalmaznék, hogy a szebb oldal ide költözött, hisz történelmileg Nagyszeben mindig fontos város volt és különleges. Visszakerültünk oda, ahol a helyünk – nekünk hamarabb sikerült, az EKF adta lehetőségek segítségével mint más kárpát-medencei, romániai városoknak.

ArsHUNGARICA_2007.26_009_b

• Ha valami fontosat szeretne még ezen felül velünk megosztani, kérem, nyugodtan írja le.

S.L.: Azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az EKF adta lehetőséget Nagyszeben reálisan kihasználta, létező értékeit mutatta be Európának, fejlesztette, szépítette ezeket és nemzetközileg hangsúlyosan figyelembe hozta meglévő intézményeit. A helyi magyar közösség, a várossal együtt történelmi változást mutathat fel.

Az interjút Nagy Magdi készítette

 
 
 
Oldal teteje