• Magyar
  • Román

Ars HUNGARICA 2007 – hogy volt?

2010-02-20 12:02
Rövid, anyagi vonatkozású összefoglaló

Nagyszeben 2007 EKF - magyar műsorok támogatása: Helyi (nagyszebeni) források – 239.000 euró (73,44 %), Romániai támogatások (Kulturális Minisztérium, DRI, Communitas, Eurotrans, stb.) -  48.000 euró ( 14,75 %), Magyarországi támogatások (NKA, Minisztériumok, Szülőföld Alap, stb.)– 16.000 euró (4,91 %).

ArsHUNGARICA_2007.26_033_b

2007-ben Nagyszeben Európa Kulturális Fővárosa. A magyar kultúra bemutatását a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete vállalta, pályázata egyedüli magyar programként került a hivatalos műsorok közé. Nagy tapasztalat hiányába természetesnek tartottuk, hogy kapcsolatrendszert alakítsunk több intézménnyel, a politikai és közigazgatási szférától a kulturális szervezetekig, nem felejtve el a média képviselőit sem. Lobbyzásunk érintette úgy a romániai mint pedig a magyarországi intézményeket.

2006. március 11-én avattuk a Nagyszebeni Magyar Kulturális Irodát, amelynek megnyitó ünnepén az RMDSZ országos vezetősége és Magyarország bukaresti Nagykövete is jelen voltak, hangsúlyozva lépésünk fontosságát, értelmét és támogatottságát. A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda lett felruházva a magyar kulturális értékek bemutatására Nagyszebenben.

ArsHUNGARICA_2007.24_023_b

Terveinket - amelyek két nagyobb rendezvényt (Március 13-15. és Magyar Hét augusztus 19-26.), ugyanakkor havonta megszervezett kisebb előadásokat foglaltak magukba – bemutattuk mindkét ország magyar vezetőségeinek legmagasabb szintjein írott formában, de egyéni beszélgetéseink alkalmával, mint pedig pályázatainkban.

Projektünk úgy szervezés szempontjából, értékközvetítés és közönségvonzó szempontokból sikeres kulturális esemény volt. Az erdélyi programok mellett alkalmat biztosítottunk a kárpátmedencei magyar kultúra képviselőinek a bemutatkozásra, ugyanakkor a Pécs (EKF 2010) terveket is ismertettük és nem utolsó sorban sikerült sok magyar turistát és személyiséget Nagyszeben vendégeként fogadni.

Sikerült a magyar jelenlétet fontossá tenni Nagyszebenben, Szászföldön az első olyan Európa Kulturális Fővárosban ahol magyarok is laknak. Ennek következménye többek között, hogy Nagyszebenben akár államközi találkozókat is nyugodtan meg lehetett szervezni, lásd a 2007. novemberi Magyarország-Románia Kormánytalálkozót.

ArsHUNGARICA_2007.23_014_b

ANYAGI ELEMZÉS

Az éves műsor megszervezéséhez szükséges anyagi tervezést a következő képpen képzeltük el:

• Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda működése – havonta 950 euró (bér, telefonok, közköltségek, két munkatárs fizetése) – Összesen 11.400 euró.

• Havonta megszervezett műsorok, kapcsolattartó és közösségépítő jellegű tevékenység – szükséges összeg: havonta 2000 euró. Összesen 24.000 euró.

• Ars HUNGARICA - március 13-15 és Magyar Hét augusztus 19-26. Szükséges összeg: 340.000 euró.

Szükséges összeg 2007-re: 375.400 euró.

A tervekhez szükséges anyagiak megszerzését 60%-ban magunkra vállaltuk (kb. 225.240 euró) a másik részt pedig kértük, hogy a romániai magyar közképviselet (20% - 75.080 euró), illetve a magyarországi intézmények (20% - 75.080 euró) segítsenek megszerezni.

Hogyan volt ez elképzelve támogatások szerint. Ígéretek:

-          Hivatalos műsorként a helyi főszervező iroda támogatása – 210.000 euró

-          Saját források, szponzorálás és eseménybevétel – 15.000 euró

-          Communitas és romániai intézmények (minisztériumok) támogatása – 75.000 euró

-          NKA – 5 M. Huf – 20.000 euró

-          Szülőföld Alap – 8 M. Huf – 32.000 euró

-          Magyar szponzorálás (MOL, OTP, stb.) – 20.000 euró

-          Magyar Külügyminisztérium – 2.000 euró

 

ArsHUNGARICA_2007.21_015_b

Eredmények, reális helyzet.

Saját hozzajárulás: 239.000 euró

-          Hivatalos műsorként a két fő eseményre szánt összeget az EKF főszervezőktől megkaptuk, pályázatunk 226.500 euró támogatásban részesült.

-          Szponzorálásból szerzett összegek: 12.500 euró

-          Rendezvények által szerzett összegek: 5.000 euró

Romániai magyar intézmények: 48.000 euró

-          Communitas Alapítvány támogatása: 45.000 euró

-          Más hazai források: 3.000 euró

Magyarország: 16.000 euró

-          Szülőföld Alap – 1.500.000 huf – 6.000 euró,

-          NKA – 2.000.000 huf – 8.000 euró,

-          Külügyminisztérium 2.000 euró (dr. Cseh Áron akkori kolozsvári Főkonzul segítségével).

Összesen: 301.000 euró.

 

Újraszámítások.

2007. júniusban, látva, hogy a megígért összegek felét sem folyósítja a magyarországi kormány és intézmények kénytelenek voltunk újraszámolni, újratervezni.

-          a terveket és a realitást elemezve a HÍD vezetősége úgy döntött, hogy pár eseményről, előadóról lemond az augusztusi műsornak összeállításában. Így sikerült a főrendezvény költségeinek összegéből 34.000 eurót megspórolni.

-          Az Iroda költségeinek csökkentése – 6.000 euró

-          Az éves tevékenység zsugorítása – 10.000 euró sporlás.

Megspórolt összeg: 50.000 euró (a tervezett éves költségvetés 13,31%-ka)

ArsHUNGARICA_2007.23_028_b

Újabb helyzet.

- A tervek szerinti szükséges 375.400 eurót, újraszámítások és lemondások által sikerült 325.400 euróra csökkenteni, százalékban 13% csökkentést jelentett és jeleztük, hogy szükséges a költségvetés támogatása, a megígért összegek kifizetése! Százalékban nem a saját hozzajárulásunkat és erőforrásainkat mentettük a költségteher alól, hanem felosztottuk és kevesebbet igényeltünk az intézményektől. Magyarán 25-25 ezer euróval kevesebbet igényelve a romániai magyar, illetve magyarországi intézményektől, vezetőktől. Ezek szerint felkérve ezeket, hogy a saját 50-50 ezer eurót folyósítsák.

- A biztos és pályázatok által elnyert támogatásokat, saját forrásainkat, szponzorálásokat sikerült elszámolni, behajtani és ezekből fizetni is a szolgáltatóknak– összesen 301.000 euró.

Hiányzó összeg: 24.600 euró.

A főszervező HÍD Egyesület a 2007-es év után nem tudta kifizetni összes szolgáltatóit, előadó művészeket főképp azért, mert a magyarországi intézmények, ezeknek vezetőinek és politikusok ígéreteire épített. Minden utólagos átszámítás és megspórlás folyamat után a HÍD 24.600 euró tartozással zárta a 2007-es évet.

Általános összefoglaló:

A megspórolt és újraszámított szükséges összegNagyszebeni Magyar Kulturális Iroda működése, Ars HUNGARICA rendezvénysorozat és az éves magyar kulturális jelenlét biztosítása és megszervezése Nagyszebenben – 325.400 euró (100%)

Nagyszeben 2007 EKF - magyar műsorok támogatása: 

Saját források (helyi támogatás, szponzorálás, rendezvény bevételek, stb.) – 239.000 euró (73,44 %)

Romániai támogatások (minisztériumok, Communitas, stb.) -  48.000 euró (14,75 %)

Magyarországi támogatások (minisztériumok, NKA, Szülőföld Alap, stb.) – 16.000 euró (4,91 %)

 

Megjegyzés.

Jelen anyagiak összefoglalója nem érinti a Nagyszebenben tervezett Magyar (Erdélyi) Pavilon tervet a Petőfi Sándor parkban, amelyet az akkori területszervezési és beruházási miniszter, Borbély László is hivatalosan támogatott. Az ezzel kapcsolatos helyzetet egy külön elemzésben van bemutatva. Ez ügyben a HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete és az általa működtetett Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda (Központ) csupán a tervezett ingatlan lakójaként, a magyar kulturális élet megszervezésével megbízott alany lett volna. A folyósított összegek a szakmai partnerhez jutottak, kolozsvári egyesülethez. 

Serfőző Levente, HÍD elnök

 
 
 
Oldal teteje