• Magyar
  • Román

Megnyitó Gálaműsor

2018-10-24 05:07
Ars HUNGARICA - 2018. november 10., 17:00 - Thalia Filharmónia

A tizenharmadik nagyszebeni magyar kulturális fesztivál 2018. november 10-én, 17 órakor gálaműsorral indít a Thalia Filharmónia nagytermében. A megnyitó házigazdája Marosán Csaba színművész és Molnos Iby a fesztivál önkéntese. A hivatalos megnyitóbeszédeket a nemrég megalakult Kolozsvár Magyar Gyermekkórus fellépése követi, majd magyar étel- és italok kóstolójára kerül sor a filharmónia alagsorában. Szünet és színpadátszervezés után a magyarországi Területi Művelődési Intézmények Egyesülete és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület közötti együttműködési megállapodás hivatalos aláírását ejtik meg és a gálaműsort a Pesti Broadway Musical Stúdió Godspell című musicalje zárja.

17:00    Hivatalos Megnyitó - bemondók: Marosán Csaba & Molnos Iby

Marosan Csaba_01 Molnos Iby_01

Marosán Csaba a Kolozsvári Állami Magyar Színház legifjabb tagja. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Színház és Televízió Kar, Színész Szakon Bíró József vezető tanár osztályában végzett 2012-ben. A kolozsvári színházi szerepei mellett Marosán Csaba nagyon sokat utazik és előadásaival a legelhagyatottabb településekre is hajlandó elvinni a magyar szót és irodalmunkat ápoló műsorait. Reményik Sándor szavaival élve: nem hagyom a templomot és az iskolát. Egyik mozgalmának a célja megszerettetni az irodalmat a fiatalokkal, a másik célja pedig, népművelés címén, irodalmat (színházat, Istenes verseket) vinni a templomokba. Eddig közel 65 középiskolában járt Erdélyben olyan egyéni műsorokkal melyek érettségi tételek. Közel tízezer diáknak hirdeti, hogy van élet a simogatós telefonok világán túl is. Ugyanakkor 95 templomban járt ökuméniában, Máramaroszszigettől Brassóig, Temesvártól Nagyszebenig, megközelítőleg 50 ezer kilométeren van már túl.

Molnos Iby idén érettségizett a nagyszebeni O. Goga magyar szakán, majd sikeresen felvételízett a helyi Lucian Blaga Egyetemnek Informatikai szakára. A helyi közösségben gyakran vállalt előadói szerepeket, versmondástól bemondásig és rövid színházi szerepekben is felbukkant. Az iskolai irodalmi versenyeken gyakran szerzett elismerő okleveleket. A HÍD Egyesületben több éve önkéntes és az egyik legszorgalmasabb tagja a szervező csapatnak.

• Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa / Thalia Nagyterem

Kolozsvari Gyermekkorus_13_b

Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa 2016 februárjában alakult. Kezdeményezője Szép Gyula, a Magyar Opera igazgatója, aki annak szükségességét fogalmazta meg, hogy legyen Kolozsvárnak és mondhatni Erdélynek egy olyan minőségi gyermekkórusa amely habár a Magyar Opera körül folytatja tevékenységét, nemcsak az intézményt szolgálja és a helyi közönségnek szerez örömöt, hanem kiszállásaival Erdély-szerte eljuttatja a magyar és nemzetközi gyermekkórus-irodalom legszebbjeit. A világon nincs még olyan nép, nemzet vagy közösség, amely a magyarhoz hasonlóan gazdag gyermekkórus-irodalommal rendelkezne, kezdve Kodály Zoltán és Bartók Béla egynemű és gyerekkarra írt műveitől, Bárdos Lajoson és Jagamas Jánoson át egészen Vermesy Péter Pimpimpáréjáig.

A kórus megalapítója és vezetője Takács Aranka, karvezető Kálló Krisztián. Jelen pillanatban 60, 7 és 13 év közötti kolozsvári és környékbeli gyermekből áll. A gyerekek kiválasztásakor nem volt feltétel az előzetes zenei tudás. Minden gyermek aki a felvételin tiszta, szinte tökéletes énekhangú, jó ritmusérzékű és memórizáló képességű volt, a kórus tagja lett. Az elhivatottság és komolyság dönt abban, hogy éppen ki áll a színpadon, és kikre épülnek az egyre sűrűbben érkező koncertfelkésérek. 

A gyermekdalok ismertetése mellett a kórus célja továbbá a tudatos közösségformálás, értékteremtés, a gyerekeknek - szervezett és tartalmas környezetben töltött minőségi idő biztosítása. Éppen ezért a heti rendszerességgel zajló próbák mellett fontos hangsúlyt fektetnek a zenés kirándulásokra és közös táborozásokra is.

A kórusban való éneklés nagyon jó alkalmat nyújt arra, hogy a gyerekek megtanuljanak odafigyelni egymásra, hiszen nem elég egyénileg ügyesnek lenni, az összhang és a kiegyensúlyozottság, a figyelem összpontosítása rendkívül fontos. Csak akkor válik a sok hang egy szép tiszta gyermekhangon csengő „hangszerré", ha egyenként mindenki megtalálja saját hangja és hangereje, valamint a kórus által biztosított egység közötti arany középutat. Most már mindegyik gyermek és szülő tudja, hogy egy pár percnyi siker és vastaps milyen sok munkával és kitartással jár.

Műsoron magyar műdalokat hallhatnak magyarországi és erdélyi magyar zeneszerzők kánonjaiból és kórusműveiből, továbbá hazafias nóták és népdalok, ismert gyerekdalok valamint musicalrészletek is felcsendülnek.

Karnagy és zongorán kísér: Kálló Krisztián, Kórusvezető: Takács Aranka

Szünetben Magyar Termékek kóstolója az alagsorban

• Együttműködési megállapodás hivatalos aláírása: TEMI (HU) – EMKE (RO) / Thalia Nagyterem

TEMI-logo_b

TEMI – Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (Magyarország)

Az egyesület országos hatáskörű, a tagok által önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő, közszolgálati feladatokat ellátó társadalmi szervezet. Önálló jogi személy, mely saját alapszabállyal, képviselettel rendelkezik. 2009. márciusa óta kiemelten közhasznú szervezetként látja el sokoldalú, színes közművelődési tevékenységét az egész ország területén.

Célja a polgárok részére önszerveződési lehetőség biztosítása, művészeti alkotó közösségek támogatása, kultúraközvetítő és szolgáltató tevékenység folytatása, könyvtárak, művelődési intézmények működtetése, szakmai képviselete. Az egyesülehez tartozó hatvan intézmény tevékenysége olyan érték, amely része a magyar nemzeti kulturális örökségnek. Működésük hozzájárul a helyi társadalmak művelődési kínálatához, a települések népességmegtartó erejének növeléséhez, a közösségi élet és a közéleti aktivitás színtereinek biztosításához.

A színvonalas rendezvények, tanfolyamok, képzőművészeti tárlatok, ismeretterjesztő kiállítások sokoldalúan szolgálják a lakosság igényeit. Ennek eredményességét jól szemlélteti, hogy az elmúlt évben közel fél országnyi látogató fordult meg az egyesülethez tartozó könyvtárakban, művelődési házakban, művészegyüttesekben.

Képviselő: Kenese Szilvia, elnök

06_emke-logo-kremalap_b

EMKE – Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (Románia)

Az egyesület működése 1884. december 27-én, karácsony harmadnapján indult meg Kolozsvárt és 1885. április 12-én tartotta alakuló, augusztus 31-én pedig első rendes tisztválasztó közgyűlését, ugyancsak Kolozsvárt.  Az ellenállás és önvédelem jogos és igazságos fegyverével, a magyarság közművelődési és közgazdasági megerősítése feladatával indult az erdélyi magyar polgárság és nemesség által létrehozott EMKE. Alakuláskor megfogalmazott alapvető céljai mai napig érvényesek:

• a magyar nyelv és nemzeti öntudat erősítése, főleg Erdély szórványmagyar közösségei körében;

• kulturális intézmények létesítése, főleg szórványban: kisdedóvók, népiskolák, könyvtárak, kórusok, stb. alapítása, alfabetizáló tanfolyamok megszervezése, a magyar nyelv terjesztése;

• a magyar közösségek gazdasági felemelkedésének a segítése.

Az EMKE-ből, ennek közgazdasági és irodalmi szakosztályából keletkeztek az Erdélyi Kárpát Egyesület és az Erdélyi Irodalmi Társaság; a Dunántúli testvéregyesülettel az EMKE volt úttörője és előmozdítója a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és az Országos Közművelődési Tanács megalakulásának; az EMKE anyagi és erkölcsi támogatásával keletkeztek a Székely társaságok és ezek összeállásából a marosvásárhelyi Székely Szövetség.

Az EMKE működésében több időszakot lehet elkülőníteni és ezeket bemutatni, viszont a legfontosabbak a működési és megszűnési idők:

1885–1918: az EMKE megalakulása, felemelkedése, gazdasági megerősödése;

1918–1948: az Erdélyben bekövetkezett hatalomváltással az EMKE szinte teljes kifosztása, vagyonából történő kiforgatása, működésének ellehetetlenítése;

1948–1990: az EMKE nem működik;

1991-2001: az RMDSZ segítségével újraalakul Brassóban, a kulturális autonómiát első perctől a zászlajára tűzve, a korszerű minőségi kultúraművelés letéteményeseként, a modernizáció ösztönzőjeként, az 1885-ös célkitűzések alapelveit is megtartva; a szervezeti élet kiépítése, szakmai kollégiumok létrehozása; az RMDSZ új önkormányzati struktúrájában az érdekvédő szövetség Programja Művelődés fejezetének az EMKE lesz  az operatív végrehajtója; ennek eredményei közül:

– magyarház-láncolat létrehozása a szórványban a magyar állam (Illyés Alapítvány) támogatásával, valamint reprezentatív adományokból, hagyatékokból (pl. Szabédi Emlékház, Györkös Mányi Albert Emlékház);

– az EMKE szakmai kollégiumait önálló országos szakmai civil szervezetekké alakítja át, hozzájárulva a romániai magyar kulturális élet intézményesüléséhez (Románia Magyar Dalosszövetség, Romániai Magyar Könyves Céh, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, Romániai Magyar Népművészek Szövetsége, Romániai Magyar Zenetársaság, stb.).

2001-2004: az EMKE leválik az RMDSZ-ről, önálló ernyőszervezetként tevékenykedik tovább; művelődési civil szervezetek szövetségévé válik

2004-től civil ernyőszervezetként működik, az erdélyi magyar közművelődési élet legfontosabb intézménye, érdekképviselő szerepe kiterjed civil tagszervezeteire, társult- és támogató intézményekre, nem utolsó sorban a Magyar Házak láncolatára.

Képviselő: Dr. Széman Péter, elnök

 

• Musical előadás: GODSPELL, a Vasutas Zeneiskola Pesti Broadway Stúdió Budapest bemutatja Stephen Schwartz - John-Michael Tebelak - Gebora György ikonikus előadását

Godspell_02_b

Stephen Schwartz – John-Michael Tebelak-Gebora György: GODSPELL

Az 1970-es évekre a világ legrégebbi és legszebb történetét a Bibliát, szinte egy időben, két mű is a zene nyelvére lefordította (Godspell, Jézus Krisztus Szupersztár), rávilágítva arra, hogy kultúránk alapműve, sok országban méltatlanul mellőzve volt. A Biblia jellemformáló tanítását, csodás történeteit egyetlen társadalom sem nélkülözheti.

A darab Máté Evangéliumát meséli el kortárs témákkal ötvözve. A színpadon folyamatos jelenlétre épülve látjuk a mai kor emberét, mint tanítványokat, akik közé megérkezik Jézus, és tanítani kezdi őket. Vannak köztük, akik kinevetik, gúnyolják, mocskolódó szavakkal bántják és ellene tesznek. Vannak azonban olyanok is, akik szívesen és örömmel fogadják tanítását. A darab végén a közönséggel együtt ők kerülnek többségbe, miközben felcsendülnek a világslágerekké lett dallamok.

A Godspell passiójáték, egy út, aminek során Jézus megnyitja követői szívét, és tanítása, szeretete révén megváltozik az életünk.

A darab arra ösztönöz, hogy állítsunk föl magunknak erkölcsi normákat, amely magában foglalja a tisztességet, megbízhatóságot, hűséget, szeretetet, és igyekszik elhatárolódni azoktól, akik ezeket nem tartják meg.


 
 
 
Oldal teteje