• Magyar
  • Román

TESZT - Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó

2014-04-18 02:11
Váltson bérletet az idei temesvári TESZT fesztiválra!

A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház megkezdte a jegyek és bérletek árusítását az idei Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozó előadásaira, melyekre május 24-31. között várjuk az érdeklődőket.

A már hagyományossá vált TESZT fesztivál az évek során egyfajta szemléje lett a régió színházaiban aktuálisan futó előadásoknak. A fesztivál idei programjába többnyire olyan előadások kerültek be, melyek valamilyen formában a múlt és múltfeldolgozás kérdéseit helyezik a középpontba, de az előző évekhez hasonlóan a temesvári magyar színház három idén bemutatott produkcióját is megtekinthetik a fesztivállátogatók.

A szervezők ebben az évben három különböző bérletcsomaggal várják a színházkedvelőket.

TESZT 01_b

Az 50 lejes kedvezményes bérlet, diákok és nyugdíjasok részére, valamint a 100 lejes felnőtt bérlet 6 előadás megtekintésére nyújt lehetőséget. A bérlet 5 darab szabadon választható és egy bonusz előadást tartalmaz.

A fesztivál minden meghívott előadására érvényes bérlet idén 150 lejbe kerül. A 10+1es csomag esetében 10 szabadon választható, illetve egy bonusz előadáson vehetnek részt a színház látogatói.

A fesztivál meghívott előadásait bérleten kívül 20 lejes egységes áron tekinthetik meg az érdeklődők. Az egy hetes színházi programba beválogatott saját előadásainkra pedig ezúttal is 16 és 10 lejes áron válthatnak majd jegyet.

Jegyek és bérletek a színház jegyirodájában kaphatóak, minden hétköznap délután 4 és este 7 óra között, illetve minden előadás előtt egy órával; cím: Alba Iulia utca 2. Szám, telefon: 0356-450.606, e-mail cím: ticket@tm-t.ro. Online jegyfoglalás a www.biletmaster.ro és www.tm-t.ro címeken lehetséges.

A fesztivál előadásaira és programjaira vonatkozó további információk a www.teszt.ro honlapon találhatók.

Szeretettel várunk mindenkit!

Közlemény

 
Az előadásokat a fesztivál vezetői, Balázs Attila fesztiváligazgató és Gálovits Zoltán művészeti vezető válogatják. Mivel a fesztivál nem kompetitív, nincsen úgynevezett nyitott programja, amelybe egy adott kritériumnak megfelelően valaki bekerülhet. A válogatás minden évben a vezetők által megszabott feltételek alapján történik. Az előadások válogatása során a legfontosabb szempont a minőség, illetve az előadásnak a régión belüli jelentősége.
 
TESZT 02_b
 
A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház társulata egy fiatal, lelkes, szakmailag is elismert csapat, mely folyamatosan új művészi kifejezésmódokat keres. A temesvári állandó magyar hivatásos színtársulat minisztériumi rendelettel 1953-ban alakult meg a helyi Állami Román Színház tagozataként, önálló színházi intézménnyé 1957-ben vált, Csiky Gergely drámaíró nevét pedig 1990-ben vette fel. A színház repertoárja gazdag és változatos, projektjei merészek. Műsorkínálatában olyan produkciók szerepelnek, amelyek nemcsak formájukban különböznek (nonverbális, musical, mozgás- és bábelőadás), hanem a színrevitt művek milyenségében is (klasszikus és kortárs szerzők drámái egyaránt megjelennek a repertoárban). 

A színház legfontosabb projektjei közé tartozik a TESZT, azaz a Temesvári Eurórégiós Színházi Találkozó, melyet 2014-ben immáron hetedik alkalommal szervezett meg a színház. A rendezvény nemzetközi jellegű és fő célja a multikulturalizmus támogatása, valamint a közönség megismertetése a régió legaktuálisabb színházi törekvéseivel. A fesztivál kulturális cserék helyszíne, ugyanakkor egyfajta meghívás a művészekkel és színházi szakemberekkel való párbeszédre.

Temesvár sajátos helyzetének eredményeképp több kultúra keresztútján található. Földrajzilag Belgrádhoz és Budapesthez is egyaránt közel fekszik, ugyanakkor olyan különleges értékeket ápoló városok szomszédsága gazdagítja, mint Arad, Újvidék, Szabadka, Szeged. A hármashatár mentén fekvő települések színházai a szoros földrajzi közelség ellenére minimális kapcsolatban állnak egymással. Az országhatárok pszichológiai korlátai jelenleg gátat szabnak a temesvári közönség és a régió színházai közti találkozásnak.

Elsődleges célunk egy szorosabb és intenzívebb színházi együttműködés megalapozása a térségen belül. A régió színházai és a temesvári publikum közti találkozás megteremtése első lépés a tapasztalat- és előadáscserék, valamint új színházi formák megismerésének az irányába. 

Azzal a céllal hoztuk létre a Temesvári Eurorégiós Színházi Találkozót, a TESZTet, hogy évente egy alkalommal közös ünnepe legyen a találkozásoknak mindazok között, akik a szűkebb, vagy tágabb értelemben vett régión belül valamilyen formában kötődnek a színházművészethez. Úgy gondoljuk, hogy a temesvári magyar színház által kezdeményezett rendezény egyike lett a DKMT-eurorégió legfontosabb kulturális rendezvényének, amelynek keretén belül ma már nem csak kizárólagosan színházi előadások, hanem koncertek, kiállítások és egyéb kiegészítő programok is helyet kapnak. Az elmúlt évek bizonyították, hogy a találkozó lehetőséget biztosít arra, hogy fóruma legyen a színházi alkotóknak és közösen gondolhassák tovább a régió színházi törekvéseit. Hisszük, hogy RomániaSzerbia,Magyarország határainak találkozásánál a TESZT képes találkozó pontja lenni e három kultúrának és ez által segíteni egymáshoz közelebb kerülni alkotókat. Célunk, hogy a három ország kultúráját egymás népeivel megismertessük és értékeit felmutassuk, ugyanakkor a három kultúra találkozása során létrejött új értékeket is megismertessük a nézőkkel és eljuttassuk egy szélesebb közönségréteghez. Fontosnak tartjuk, hogy a TESZT ne csak kultúrák, hanem különböző művészeti ágak találkozó helye is legyen, teret biztosítsunk kutatásoknak, kísérleteknek és szorgalmazzuk az alkotók és a nézők közti párbeszédet, illetve a fiatalabb generáció tagjainak partnerként való bevonását a találkozó életébe. Fontosnak tartjuk az ösztönzésüket, támogatásukat és oktatásukat, melyre különös hangsúlyt fektetünk a találkozó keretén belül. A korábbi évek tapasztalatai alapján úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy az eddigi törekvéseinket méginkább körvonalazzuk és céljainkat újragondolva a találkozó programját kiszélesítsük az évente megjlenő TESZT-kiadvánnyal, illetve a TESZT-akadémiával.
 
 
 
Oldal teteje