• Magyar
  • Román

A Magyar Kultúra Lovagja két EMKE elnökségi tag

2018-01-22 03:25

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet az a megtiszteltetés érte, hogy ez évben a Magyar Kultúra Lovagjává avatták dr. Széman Péter elnököt, A magyar kultúra határon túli ápolásáért, és dr. Ábrám Zoltánt, a közép-erdélyi régió alelnökét, A határon túli magyar közösségek megerősítéséért.

Szeman_Balazs_Abram_b

Dr. Széman Péter EMKE-elnök, Balázs Ádám, a Magyar Köztársaság volt bukaresti kulturális attaséja és dr. Ábrám Zoltan EMKE-alelnök a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetés átadása után.

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1999 óta január 22-e környékén, a magyar kultúra napja alkalmából adja át az Egyetemes és a Magyar Kultúra Lovagja, a Magyar Kultúra Apródja, valamint Magyar Örökség Seleg kitüntetéseket magyarországi, illetve határokon túli közművelődési, irodalmi, zenei, művészeti teljesítmények elismerésére.

2018-ban 20. alkalommal adják át a megtisztelő kitüntetést, a kuratórium 193 felterjesztésből választotta ki azt a 30 személyiséget, akiket a január 20-i, a budapesti Stefánia Palota Színháztermében megtartott XXII. Magyar Kultúra Napja Gálán a Szent Korona, a koronázási ékszerek és a Vizsolyi Biblia hiteles másolatai előtt avatnak lovaggá, illetve apróddá. A korábbi évekből olyan ismert nevekkel találkozhatunk, mint dr. Andrásfalvy Bertalan (Hosszúhetény) egyetemi tanár, Boldizsár Zeyk Imre (Tordaszentlászló) iskolaigazgató, Böjte Csaba (Déva ) ferences szerzetes, Czine Mihály (Budapest) irodalomtörténész, irodalom kritikus (posztumusz), Dávid Lajos (Nagybánya), a nagybányai Teleki Magyar Ház vezetője, Gaal György (Kolozsvár) író, helytörténész, Jókai Anna (Budapest) író, Kallós Zoltán (Kolozsvár) pedagógus, néprajzkutató, László Gyula (Budapest) régész, történész, képzőművész (posztumusz), dr. Lőrincze Lajos (Budapest) nyelvész (posztumusz), Makovecz Imre (Budapest) építész, Tolcsvay Béla (Budapest) énekmondó, Sütő András (Marosvásárhely) író (posztumusz), Vidnyánszky Attila (Budapest – akkor még Beregszász) rendező, valamint Egyetemes Kultúra Lovagja volt többek között dr. Habsburg Ottó (Németország) Páneurópai Unió tiszteletbeli elnöke.

 stefánia palota_b

Stefánia Palota, Budapest

A kitüntetés indoklása a következő:

Dr. Széman Péter (Szilágysomlyó, Románia) tüdőgyógyász főorvos

Lovagias tettek: A Báthory István Alapítvány és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke, a 25 alkalmat megért Báthory Napok – szilágysomlyói magyar fesztivál – főszervezője, melynek keretében a megyében elsőként állítottak köztéri szobrot (Báthory István), jeles kulturális rendezvények kezdeményezője és patrónusa. Szilágy megyében elsőként rendeztek magyar napokat, A szilágysomlyói tüdőgondozó főorvosa, 1990-1995 között a városi kórház igazgatója. Az erdélyi magyar kultúra jeles képviselője, a kultúraszervezést több évtizedes személyes elhivatottság során sajátította el, de szervezett magyar nyelvű akkreditált orvosi konferenciát is. Az általa vezetett EMKE emlékházakat és magyar házakat működtet erdélyi városokban. Több tucatnyi rendezvény szervezője, könyvek kiadója, kutatócsoport működtetője. Irányításával hozták létre az EMKE ifjúsági szervezetét.

A magyar kultúra határon túli ápolásáért

Dr. Ábrám Zoltán (Marosvásárhely, Románia) orvos, egyetemi tanár, újságíró

Lovagias tettek: Oktató, kutató és szakíró munkája mellett szerteágazó újságírói és közéleti – ezen belül kiemelten közművelődési – tevékenységet végez. Kéttucat könyv szerzője és szerkesztője. Számos tudományos és civil szervezetben vállal feladatot. 1986-ban megalapította és 3 éven át irányította a Communitas Irodalmi Kört. 1991-ben újságíró diplomát szerzett, cikkei megjelentek számos romániai és határon túli lapban. 2006-tól egyetemi tanár. 2001-2014 között az EMKE Maros megyei szervezetének elnöke, 2008-tól az EMKE egyik országos alelnöke. Kezdeményezésére ünnepelték meg első alkalommal Marosvásárhelyen a Magyar Kultúra Napját 2004-ben, emlékeztek meg a Don-kanyari áldozatokra, állították a marosvásárhelyi Petőfi Sándor szobrot, a székesi Bercsényi László szobrot. Különböző rendezvények, népfőiskolai találkozók és Gyöngykoszorú-találkozók támogatója. Az MTA köztestületi tagja.

A határon túli magyar közösségek megerősítéséért

Az EMKE egyúttal gratulálni szeretne Banner Zoltán írónak, előadóművésznek, aki Az erdélyi magyar irodalom és művészet értékei érdekében kifejtett életművéért indoklással tüntetnek ki, valamint a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány Játékkuckójának és vezetőjének, Széman Rózsának – ők A magyar hagyományok határon túli ápolásáért érdemelték ki a Magyar Örökség Serleg elismerést.

Minden kitüntetett személyiség Nagyszeben vendége volt, műsorokkal és előadásokkal gazdagították magyar kulturális létünket. Támogattak és teszik mai napig ezt, köszönjük és büszkék vagyunk, hogy barátaink között említhetjük őket. Szívből gratulálunk!

Forrás: EMKE.ro

 
 
 
Oldal teteje