• Magyar
  • Román

Magyarságismereti Mozgótábor idén is

2017-02-21 00:15
Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborba! Pályázati felhívás 15-19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok számára, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

bga_white_b

A kanadai székhelyű II. Rákóczi Ferenc Alapítvány immár 24. alkalommal szervezi meg Magyarságismereti Mozgótáborát határon túli magyar fiataloknak. Mivel ez a program már igen komoly hagyománnyal rendelkezik, ezért valószínű sokaknak ismerősen cseng a neve. Ez nem is csoda, hisz az eddigi évek során részt vett. 

A táborba 15-19 éves magyar diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a magyar történelem iránt és meg szeretnének ismerkedni az erdélyieken kívül Felvidék, Délvidék és Kárpátalja fiataljaival. A jelentkezéshez egy 2-3 oldalas pályázat, önéletrajz és ajánlólevél szükséges, melyeket az illető régió referensei bírálnak el. Összesen öt pályázati téma van, melyek közül választani tud a jelentkező. Ezek közül néhány: Szent László királyunk emléke, a Kodály-módszer, a sokszínű Európa jövője stb.

A táborban két csapatra oszlik majd a mintegy száz fiatal, akik két autóbusszal forgószínpadszerűen járják be Magyarország nevezetes történelmi helyszíneit. A résztvevők Miskolc, Pécs és Budapest városokban szállnak majd meg. A 2017. június 29 – július 10. között zajló tizenkét napos tábor minden költségét az Alapítvány finanszírozza.

A pályázatok beérkezési határideje április 14. (a postabélyegző dátuma, ám minden dokumentum elektronikus formában is elküldendő). Az illetékes referensek minden jelentkezőt levélben értesítenek a pályázatok elbírálását követően. További információkat a www.rakoczialapitvany.hu oldalon találnak.

Ahogy egyik volt táboros megfogalmazta:

Vannak olyan dolgok az aprócska életünkben, amelyekre azt mondjuk „mérföldkő”. Persze teljes bizonyossággal csak akkor tudjuk őket így megnevezni mikor már réges-rég megéltük, és legalább egymilliószor átértékeltük ezeket a pillanatokat A Rákóczi pontosan ilyen lehet számodra. Számomra az volt, számodra az lesz. Szeretnéd, hogy konkretizáljak? Hát íme: nem az étel, nem a szállás, nem a helyszínek, nem az előadások, nem a busz, hanem az emberek.Ha mégis muszáj lenne szavakba önteni, talán (az egymilliószoros átértékelés után) úgy fogalmaznám meg, hogy az őszinte, emberi, nyílt tisztaságuk az, ami naggyá teszi őket az én szememben. És a tiédben is azok lesznek. Hidd el, és írd meg azt a pályázatot! (Molnár Eszter, Marosvásárhely)

A Magyarságismereti Mozgótábor

célja: Határon túli magyar fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kultúrális értékeket (ének, tánc, stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap)

időpontja: 2017. június 29. - 2017. július 10.

szervezői: II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest), Rákóczi Alapítvány (Kanada), magyarországi Templomos Lovagrend

Pályázhatnak:

• azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;

• 15. életévüket 2017. június 29-ig betöltötték és még nem töltötték be a 19. életévüket;

• elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;

• az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák és benyújtják a területileg illetékes referensnek;

• korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

• vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

A pályázathoz csatolni kell:

• önéletrajzi leírás elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, telefonszám, családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi, egyházi feladatok);

• tanár (osztályfőnök esetleg igazgató), lelkész ill. közéleti személyiség ajánlását(összesen 2db ajánlás);

• becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban;

• saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték (adott országon belül);

A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be (alább közöljük).

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. (postai bélyegző dátuma). 

A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: változó régiók szerint, a helybeli referens mindenesetben értesíti a pályázókat.

A pályatételek: kidolgozandó az egyik, min. 2 max. 3 oldal terjedelemben - géppel (times new roman betűtípus, 12-es betűméret) vagy kézzel írva:

1. Szent László emlékév

Az idén a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. Évfordulójáról emlékezünk meg. Mivel I. Szent László az első olyan Árpád-házi uralkodó volt, aki összekapcsolta a közép-európai népeket. Mi a mai üzenete Szent Lászlónak? Ismersz olyan határon túli települést ahol a mai napig fontos szerepet játszik Szent László emléke? A választott településen hogyan es milyen módon ünnepelnéd meg ezt az emlékévet? Tervezz eseménysorozatot erre a megemlékezésre!

2. Kodály Zoltán

Kodály emlékév lesz 2017-ben. Írj a Kodály módszerről és annak fontosságáról. Miért lett ilyen híres világszerete? Írd meg milyen nehéz személyes körülmények között alkotott. Arany Jánosnak is emlékéve van 2017-ben. Írj Kodály Zoltán es Arany János hogyan kapcsolható össze? Írj példát.

3. Vallás, mint magyarságmentő erő

A reformáció 500. emlékéve kapcsán írd meg, hogy régiódban hogyan járul hozzá az egyház nemzeti identitásod erősítésében?

4. Hogyan látom a sokszinű Europa jövőjét? Merre tovább nemzetállamok, kisebbségek, üldöztetésből menekültek és jobb élet keresők?

5. „Így éltem én..." - szülővárosod, szülőfalvad neves személyének életútja. Ki volt ő? Miért érdemes kiemelni? Miért emlékeznek rá még ma is?

6. Hetven éve történt -

a: Mutasd be családod, nagyszüleid/dédszüleid történetét, amennyiben érintette őket a felvidéki magyarok kitelepítése 1947-ben.

b: Készíts interjút egy személlyel, aki átélte a kitelepítés borzalmait.

c: Milyen módon emlékeznek meg lakhelyeden erről az eseményről? Miről mesélnek a régi feljegyzések?

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban melynek a részvétel költségeit az Alapítvány fedezi.

A pályázati anyagot az alábbi referensekhez kérjük elküldeni:

...

Marosmegye és Szorványság:

Péntek Bori

407343, Şaula, Nr. 37, Judeţul Cluj - Kolozsmegye

E-mail: pborika@yahoo.co.uk

 
 
 
Oldal teteje