• Magyar
  • Román

SZÓRVÁNY NÉPTÁNC GÁLA - Hungarikum Napok 2011

2011-06-13 12:58
Nagyszeben, Astra Falumúzeum - június 18, 16 óra

Második alkalommal szervezzük meg Nagyszebenben a magyar jellegzetességeket, hungarikumokat bemutató eseményt. A 2010-ben nagy sikernek és visszhangnak örvendő eseményt idén még több magyar értékkel szeretnénk gazdagítani. Célunk az, hogy ezt az eseményt is jegyezzük be a térség hivatalos programjai közé, úgy ahogy ezt sikeresen megtettük a novemberben megrendezésre kerülő Ars HUNGARICA magyar kulturális fesztivállal kapcsolatosan. A műsor keretén belül szórványban működő néptáncegyütteseket mutatunk be.

Forgós – Nagyszeben

Forgos_001_b

Nagyszebennek 1989 előtt nem volt állandó néptánccsoporja. Lelkes tanárok és tanítónők ugyan oktatták néha a gyerekeket, hogy iskolai ünnepségeken, vagy szüreti és farsangi bálon felléphessenek, de a folyamatos néptánctanítás hiányzott.

1991 őszén gyűlt össze először egy fiatal csapat, Benő (ma Serfőző) Tünde vezetésével, amelynek tagjai eldöntötték, néptánccsoportot alapítanak. 1992-től a muzsika- és tánckedvelő Fazekas Erzsébet vette át az együttes vezetését, aki még több szakmaisággal, de főleg lelkesedéssel és fáradhatatlan munkával. Három évig sikerült összetartani a csapatot, ezalatt rendszeres próbák zajlottak, és számos előadása is volt a „csapatnak”. 1995-től, személyes ügyek miatt, Erzsike néni nem tudta tovább vállalni az együttes vezetését, ezért a csapatvezető újra Benő Tünde lett akkori párjával, jelenlegi férjével Serfőző Leventével. A néptáncoktatás jól működött, de mivel az újabb generációk nem mutattak érdeklődést a néptánc iránt, és mivel a méptáncosok családot alapítottak, már nem jutott annyi idő a táncra, és a néptáncegyüttes felbomlott.

1999-ben ismét elkezdték toborozni a fiatalokat és a Bándi (István & Levente) testvérpáros vette át az irányítást. Néptánctáborokba jártak és az ott elsajátított újabb és újabb tánclépéseket megtanították az együttes tagjainak is. De a medgyesi Nefelejcs együttes oktatóit is felkérték táncok és koreográfiák betanítására. Ebben az időszakban már számos rendezvényen fellépett a néptáncegyüttes, ekkor vette fel a Forgós nevet is. Néhány év alatt sajnos ez a lelkesedés is alábbhagyott és a tánccsoport felbomlott.

2007-ben arra gondoltunk, hogy újra működtetni kellene a tánccsoportot. Az Európa Kulturális Fővárosi címet viselő Nagyszebenben a hivatalos magyar műsorokat szervező HÍD-Szebeni Magyarok Egyesülete Vucic Zsiga oktatót kérte fel, hogy segítsen az újjáélesztésben. Mint minden eddigi oktató, teljesen ingyenesen – csakis jószándékkal, és abból a meggyőződésből, hogy tenni kell valamit a magyar közösség érdekében – Zsiga egy nagyon jó táncosokból álló csoportot működtetett. Az új lendület és lelkesedés egyre több érdeklődőt vonzott a tánccsoportba, de sajnos ez sem volt hosszúéletű, mert 2008-ban az egyesület székház nélkül maradt, és nem volt hol megszervezni a próbákat. Ugyanakkor az oktató is elköltözött a városból, így a csapat vezető nélkül maradt.

2010-ben Fink Szilárd – aki egyetemi tanulmányainak befejezése után hazakerült Nagyszebenbe – toborozta újra a táncoslábú fiatalokat a Felinarului utcai HÍD Egyesület székházába. Aki egyszer belekóstol a néptánc fűszerkeverékébe, annak nehéz lemondani róla, így hát ismét összegyűjtötte a régi táncosokat, és próbálni kezdtek. A talpalávaló muzsika, a jókedv és Szilárd lelkesedése miatt új tagokkal is bővült a csapat. A Nagyszebenben tanuló magyar egyetemisták és a helybéliek közül is kedvet kaptak a néptánc lépéseinek elsajátításához.

A próbák azóta is rendszeresen folynak, a csoport különböző rendezvényeken és néptánctalálkozókon vesz részt, a magyar népzene és tánc ismét szerves része a nagyszebeni kulturális életnek.

Nefelejcs – Medgyes

Nefelejcs_01_b

Amióta az EMKE Millennium Ház a medgyesi magyarság közösségi életének helyszínévé vált, a Nefelejcs néptánccsoport is itt működik. Az idők során sikerült regionális és nemzetközi szinten is elismerést kivívni: részt vettünk több erdélyi néptánctalálkozón, és úgy érezzük mi is hozzájárulunk a Medgyes-Sopron testvérvárosi kapcsolat ápolásához.

Medgyes kulturális életének egyik állandó színfoltjává vált a Nefelejcs. Hagyományos medgyesi rendezvényeket szervezünk: a Vándorcsízma Néptáncfesztivált, illetve a Szeben Megyei Magyar Napokat. Az eredményes munkához komoly támogatást kap a csoport, főleg a medgyesi polgármesteri hivataltól, valamint hazai és anyaországi támogatóktól.

Köszönjük az állandó odafigyelést, és a lehetőségekhez mért támogatást. Számunkra az is biztatás, hogy önök most is jelen vannak.

Tizennégy év után mondhatom, hogy még nem tettük le a garast, és ma is itt vagyunk egy széki és egy küküllőmenti táncrenddel. Köszönjük a meghívást!

Kiss Mihály


Kikerics Néptáncegyüttes – Segesvár

Kikerics_03_b

A segesvári Kikerics Néptáncegyüttes 1993 őszén alakult a helyi Gaudeamus Alapítvány kezdeményezésére. 2005 tavaszán a táncegyüttes jogi személyként is bejegyezték Kikerics Kulturális Egyesület néven. Az egyesület azóta is a segesvári magyar tanintézetekkel szorosan együttműködve tevékenykedik.

Táncosaik számos erdélyi néptáncfesztivál visszatérő vendégei, de természetesen külföldre is ellátogatnak. Többször turnéztak már Magyarországon, 2009-ben pedig Németországban vendégszerepeltek. A Kikerics Kulturális Egyesület évente néptánc- és gyermekjáték-fesztivált szervez, ezenkívül táncosainak edzőtábort. A tánccsoport legújabb sikere, hogy Bugnár Zsolt, az együttes táncosa a három hete a Zalaegerszegen megrendezett XIV. Kárpát-medencei legényesversenyen közönségdíjban részesült.

A folyamatosan bővülő együttesnél 2000-től kezdve több utánpótláscsoportot is sikerült beindítani és működtetni. Így jelen pillanatban a Kikerics Néptáncegyüttes csaknem 150 tagot számlál, öt csoportba szerveződve, óvodásoktól középiskolásokig. Ez, a segesvári magyarság számának tekintetében, igen nagy eredmény.

Az együttes vezetője Borbély-Kiss László tanár. A két, legidősebb korosztály tagjait számláló csoportot Varró Huba táncoktató-koreográfus, valamint Törzsök Zsuzsanna, a Maros Művészegyüttes hivatásos táncosai oktatják.

A Kikerics Néptáncegyüttes(ek) táncai felölelik Erdély és a Kárpát-medence valamennyi néprajzi tájegységét. Jelenleg tánckészletüket széki, kalotaszegi, mezőségi, széki, vajdaszentiványi, sóvidéki, nyárádmenti, felcsíki, küküllőmenti, szászcsávási, valamint mezőmadarasi táncok képezik. A Kikerics Kulturális Egyesület feltett szándéka nemcsak színpadra vinni a néptáncörökség-gyöngyszemeket, hanem a tanult értékeknek a személyes, mindennapi életben való megőrzése is. A nagy tömeget megmozgató együttesnek tehát óriási a szerepe a helyi közösség magyarságtudatának megőrzésében.

Fogadják őket nagy szeretettel!


Kökényes Néptáncegyüttes – Dicsőszentmárton

Kis-Kökényes Néptánccsoport

Kokenyes Nte 2_b

A dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes 2004. őszén alakult a küküllőmenti gyermektáncház mozgalom résztvevőiből. Nevét a Küküllő-mentén jellegzetes kökénybokrokról eredezteti.

A Kökényesben jelenleg négy korosztályban több mint 140 gyerek táncol, óvodáskorúaktól egészen XII. osztályosokig.

A Kis-Kökényes Néptánccsoport 2007-ben alakult mint az együttes első utánpótláscsoportja. Bár alig múltak 3 évesek, a csoport tagjai már számos erdélyi illetve külföldi néptáncfesztiválon vendégszerepeltek.

Repertoárjukban vajdaszentiványi, küküllőmenti, széki, felcsíki és marosmagyarói táncokat találunk, illetve a Boka Gábor magyarországi színművésszel együtt színpadra állított Lúdas Matyi vígeposzt.

A Kökényes Néptáncegyüttes 2004 óta heti rendszerességgel minden szombaton Játszóházat és Gyermektáncházat működtet Dicsőszentmártonban. A Kiöntött a Kis-Küküllő... nemzetközi néptánctalálkozót 2007 óta szervezi meg az együttes minden év novemberében.

Együttesvezetők: Fodor Sándor József és Gagyi Zoltán

Táncoktatók: Varó Huba és Vásárhelyi Mónika

Koreográfus: Varó Huba

 

A FENYŐCSKE IFJÚSÁGI NÉPTÁNCEGYÜTTES BEMUTATÁSA

Fenyocske_02_b

A Kárpát medencében, itt Háromszéken, a tánc, mint közösségteremtő erő vált különösen fontossá tömegek számára, így az etnikai identitás újra felértékelődött és megerősödött. A FENYŐCSKE néptáncegyüttes 1992 januárjában, ennek a “mozgalomnak” a részeként, az erdélyi székely néphagyományok ápolására, közkinccsé tételére vállalkozott. Ezen hagyományokat és népi szokásokat viszi be repertoárjába. Kincses bányája Háromszék vidéke, a Csíki medence, Udvarhelyszék, valamint Marosmente, Kalotaszeg, Mezőség és Nyárádmente.

A Kárpát medence tájegységeinek tánchagyományait mutatja be, az itt egymás mellett élő nemzetek (románok, szászok) táncrendjeivel tarkítva. Koreográfusa Rápolti István.

Meghívottként számos hazai, magyarországi, szlovákiai néptánctalálkozón szerepelt, ahonnan különböző díjakkal tért haza. Részt vett a budapesti Folklór Fesztiválon, Szlovákiában a Nemzetek Szüreti Fesztiválján, testvérvárosok népi rendezvényeinek rendszeres fellépőjeként Veszprémben, Pécelen, Kiskunhalason, Ferencvárosban, vagy Szekszárdon, és más településeken.

Évről-évre a különböző falu- és városnapok szívesen látott meghívottja. Fellépéseit a NÓ-TÁZÓ zenekar élő muzsikával teszi autentikusabbá, amelynek vezetője Molnár Gábor.

Külföldi kapcsolatai: Magyarország, Szlovákia.

A FENYŐCSKE Néptáncegyüttes tagjai a város különböző iskoláinak diákjai, akik nagy lelkesedéssel ápolják az elődeinktől ránk hagyott nemzeti kincseket.

A Kónya Ádám Művelődési Ház igazgatója: Rápolti István

Művészeti vezető: Dulányi B. Aladár

 
 
 
Oldal teteje