• Magyar
  • Román

TERVEK 2009

2009-01-22 13:04
Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda, eseménycentrikus működés

Jelen pillanatban nem létezik sem alkalmazott sem pedig irodahelység, kulturális tevékenységek színteréről nem is merünk, jelen pillanatban álmodni. Ennek ellenére a munkatársakban, önkéntesekben, tagokban, közelálló személyekben magas szinten él még a remény, él a tenni akaró ösztön, él a „magyar láng”.

Miért van szükség Magyar Kulturális Irodára Nagyszebenben?

A nagykövetségek, a konzulátusok, a kulturális központok többnyire fővárosokban kapnak helyet, teljesen jogosan, hiszen a legerősebb vonzása azoknak a nagyvárosoknak van, ahol gazdasági és politikai események csomópontjában helyet kap a kulturális értékek felmutatása is.

Nagyszeben valaha Erdély szíve és fővárosa volt, nemcsak a lehetséges jólét vonzotta ide az embereket, hanem a virágzó kultúrélet is. Barabás Miklós egészen fiatalon jött Nagyszebenbe és sokszor visszajárt érett művészként is, Kós Károly itt találta meg gyermekként az organikus építészet kialakításához szükséges legfontosabb motívumokat, elemeket. Nyirő József sokáig élt Nagyszebenben és számos alkotása itt született.

Nagyszeben a 20. században háttérbe szorult, azonban megőrizte évszázados kulturális örökségét.  2007-ben Európa Kulturális Fővárosa volt. Nagy lehetőség kínálkozott a város és egyben Románia számára, hogy értékeit bemutassa és kulturális, szociális értékeiről bizonyítson. De lehetőség nyílott arra is, hogy a Romániában élő kisebbségek megmutathassák kultúrájukat a világ előtt. A magyar kulturális értékek bemutatását a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda szervezte meg Ars HUNGARICA hivatalos műsorával.

 

A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda célkitűzései

Az elmúlt évtizedben igencsak megváltoztak Nagyszeben népességmutatói, többek között a valamikor többségi szászság jó része ma már Németországban él,  a város lakosságának 96%-a román nemzetiségű és a magyar közösség alkotja a legnagyobb számú kisebbséget.

A HÍD – Szebeni Magyarok Egyesülete felvállalja a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda működtetését, biztosítja a szellemi tőkét, és megpróbálja külső támogatók segítségével előteremteni az anyagi hátteret. A HÍD nyitott a helybéli, Szeben megyei és más szervezetekkel, egyesületekkel  való együttműködés kialakítására.

A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda  legfontosabb feladata 2007-ben a magyar vonatkozású kulturális események szervezése, összehangolása volt. Tevékenységét 2006-ban kezdte és 2007-ben arra törekedett, hogy a magyar kultúra legfontosabb képviselőit az első kelet-európai kultúr-fővárosba vonzza/hozza. Célja volt megismertetni a helybéli románokkal, magyarokkal, szászokkal és a Nagyszebenbe érkező kultúr-turistákkal az erdélyi, az anyaországi, a kárpát-medencei magyar kultúrát, művészetet, ezeknek értékeit.

A 2007-ben szerzett tapasztalatokat, a kialakított kapcsolatokat és eseménysorozatokat, a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda a szórvány magyar közösség fenntartásában és kulturális életének hosszútávú kiépítésében szeretné hasznosítani. Ennek a célnak elérése érdekében havi kulturális eseményeket, állandó jellegű tevékenységeket, ünnepnapok tiszteletére műsorokat és nem utolsó sorban évente Ars HUNGARICA fesztivált szeretne megszervezni. Tevékenységével az Iroda munkatársai a magyar család igazi értékrendszerében szeretne eredményeket elérni, minél magasabb színvonalú kulturális mozgalommal hatást szeretne gyakorolni az egyénekre, hovatartozási érzelmek kibontakozásában és anyanyelvünk megőrzésében.

 

A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda

A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda egy alkalmazott irodavezetővel kezdte el tevékenységét, kinek munkáját 2007-ben egy kulturális referens segítette és számtalan önkéntes szervezők segítették. Jelen pillanatban nem létezik sem alkalmazott sem pedig irodahelység, kulturális tevékenységek színteréről nem is merünk, jelen pillanatban álmodni. Ennek ellenére a munkatársakban, önkéntesekben, tagokban, közelálló személyekben magas szinten él még a remény, él a tenni akaró ösztön, él a „magyar láng”.

A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda egy három helyiségből álló ingatlanban kezdte el tevékenységét, amelyet albérletként tartott fenn, közösen a helyi RMDSZ-el. 2008 nyarán, viszont mindkét szervezetnek távoznia kellett, a helybéli szász vezetőség úgy döntött, hogy nem hosszabítja meg a bérleti szerződést a magyarokkal (kitől béreltük a helységeket és 1990 óta a magyar közösségnek székházaként működött ez a hely). 2007-ben ezekben a termekben számtalan személyiség látogatott meg. Mindenkinek tetszett amit Nagyszebenben sikerült megszervezni és működtetni, nagyon sokan dicséretek közepette támogatásukat ígérték. Ennek ellenére nem történt semmi.

A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda fenntartásához szükség van támogatásra. A helyi és az országos RMDSZ, a Magyarországi Intézmények támogatására valamint Kulturális Intézetek együttműködésére és más támogatókra.

Ingatlan és munkatársak nélkül, magyarán lehetetlen helyzetben is 2009-ben eseménycentrikusak leszünk, természetesen a könyvtár, a saját galéria, az állandó magyar műsorokkal foglalkozó irodai tevékenységek elmaradnak.

Általános NMKI programtervezet – 2009 

  1. négy magyar képzőművészeti kiállítás
  2. négy zenei rendezvény (komolyzene, könnyűzene, jazz)
  3. két színház előadás
  4. két könyvbemutató, író-olvasó találkozó
  5. négy filmest megszervezése
  6. Ars HUNGARICA – 2009

 

Serfőző Levente - HÍD elnök

 

További cikkek a kategóriában

Hírlevél feliratkozás

 
 
 
Oldal teteje