• Magyar
  • Román

Dsida est Marosán Csaba tolmácsolásában

2017-02-06 13:05

2017. február 4-én délután szép számban gyűltünk össze a Szebeni Polgári Magyar Művelődési Egyesület termében, hogy megtekintsük Marosán Csaba színművésznek Dsida Jenő életéről és munkásságáról szóló összeállítását.

Marosan Csaba Nagyszeben_b

Közvetlen, egyszerű, pátoszmentes előadásmódjával pillanatok alatt elrabolta a közönséget és tanúi lehettünk egy csodálatos irodalmi órának, ahol nem csak Dsida Jenőről, hanem az 1920-30-as évek Erdély nagyjairól tudtunk meg részleteket. A fiatal tehetségnek, Dsida Jenőnek már 12 évesen jelentek meg első versei. Nagy lelkesedéssel fogadják az akkori nagyok, Áprily Lajos, Molter Károly, Koós Károly, Wass Albert , Reményik Sándor és még sokan mások, akik lelkesítik és versírásra buzdítják, mert önzetlenül meglátják benne a kibontakozó tehetséget.

A Helikon társaság tagjai közé fogadják, akiket Kemény János gyűjtött össze a marosvécsi Kastély kertjében, hogy egy kőasztal köré ülve, munkásságukról számot adjanak és egymás között megvitassák a Trianon utáni erdélyi magyar művészet sorsát.

Sokszor emlegette a művész, hogy főleg a diákoknak szánta az összeállítást, de minden korosztálynak újat hozott, hisz a kommunista kórban nem tanulhattunk mindarról, ami ezen a délutánon elhangzott.

Azt is megtudtuk, hogy vannak még hasonló jellegű irodalmi és történelmi összeállításai Marosán Csaba színművésznek, hisz az a szándéka, hogy azokat az órákat, amiket nem tölt be a színpadon az erdélyi magyar kultúra személyiségeinek bemutatására szenteljen, bejárva Erdélyt, ezen belül első sorban a szorványt, megkesesse a legeldugottabb falvakat is, azzal a céllal, hogy ahol még élnek magyarok elvigye az erdélyi írók, költők szavain keresztül a magyar szót.

Köszönjük szépen Marosán Csaba! Gratulálunk és visszavárunk!

Serfőző Emese 

Selfie_b

Művészi oldalán Marosán Csaba a következőket jegyezte le nagyszebeni előadásáról és találkozásáról a helyi magyar közösséggel:

„Nagyszebenben jártam ahol a helyi közösségnek mutattam be Dsida Jenő Tarka-barka strófáit. Köszönöm a kedves fogadtatást. 
1690. szeptember 12-én az erdélyi rendek itt választották fejedelemmé Thököly Imrét. Ebben a városban született: Hermann Oberth fizikus, az űrkutatás egyik úttörője, Szakáts Zoltán színművész,Vita Sándor politikus, közgazdász, Borsos Miklós szobrászművész és Török István természettudományi és pedagógiai szakíró.
,,Most huszonkét éves vagyok, de napról napra fiatalodom. Éjszakánként szépeket álmodom, rendületlenül hiszek Istenben és az emberekben. Hiszek a nőben, a versben, a szépség és jóság missziójában.
Valami lesz belőlem, de még nem tudom: mi.''
(Dsida Jenő 1929,Kolozsvár)

 

 
 
 
Oldal teteje