• Magyar
  • Román

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

2015-01-22 15:21
A HÍD - Szebeni Magyar Egyesület 2014-ben

Minden újév tervekkel kezdődik, de „visszapillantani” is szükséges. Tudnunk kellene azt, hogy mi volt rendben, és mi nem működött, milyen eredményeket értük el és melyek voltak a kudarcok, pozitívumok és negatívumok, fejleszthető részek vagy mit kell abbahagyni, és még sorolhatnám. Egyesületek esetében kevesen készítenek ún. „profi” beszámolókat és annál kevesebb erdélyi magyar civil szervezet teszi ezt meg. Alapítványoknál gyakrabban, de ezek között is alacsony az erdélyi magyar entitások száma.

A beszámolóknak több típusa különböztethető meg, gyakran attól függően, hogy kinek készül: tevékenységi, anyagi, működési, közhasznúsági, stb. A gyakran megtalálható beszámolók között, általában az elnök vagy vezető személy felsorolja a pozitívumokat, az eredményeket és legtöbb egy-két mondatban utal esetleges kudarcokra, utóbbiakat is a nehézségek kihangsúlyozása érdekében teszi meg, remélve a szebb/jobb újesztendőt.

logo_vizszintes_72_fekete_b

Az egyesület hivatalos működése

Sikeres évet zárt a nagyszebeni civil szervezet, amely megalakulása óta következetesen kiáll alapszabályzatában megfogalmazott céljai mellett. A magyar közösség tartós fejlődése az egyik kiemelten fontos szándéka az egyesület munkatársainak, és mint civil, önszerveződő és önfenntartó intézmény elsősorban kulturális területen fejti ki tevékenységét. Célközönségünk a nagyszebeni és környékén élő magyarok, beleértve a vegyes házasságban élő családok összes tagját, de rendezvényeinket olyanoknak is ajánljuk, akik kedvelik a magyar kultúrát és szeretnék azt megismerni. A gyerekek és a nagyszebeni magyar jövőt képező generációk kiemelten fontosak számunkra, folyamatosan és következetesen segítünk a magyar oktatási intézményeknek és saját eseményeket, programokat is szervezünk.

Székház és vezetőség

2014-ben új székházba működött az egyesület kulturális irodája, a nagyszebeni református központban a második emeleten, bérmentesen fejthette ki közösségi tevékenységét. Ugyanakkor, vezetőségi változások is voltak év elején, új tagokkal bővült a vezetőtanács.

A jelenlegi kilenc tagú vezetőség: Serfőző Levente elnök, Márton Ildikó és Pál Ákos alelnökök, Páskuly Angéla, Takács Gyöngyi, Orth István, Józsa Benjámin, ifj. Keresztes Kálmán és Bajka Lóránd tagok.

Felügyelő bizottság: Puşcaş Mioara könyvelő, Varrós Sándor ref.lp. és Bándi István. Tiszteletbeli elnök: Guttmann Szabolcs.

Az elmúlt évben a székház részleges tatarozására került sor, nem sikerült az illemhelyet kialakítani és a fűtést sem lehetett beüzemeltetni anyagi lehetőségek hiányában. Emiatt, és amiatt, hogy normatív vagy más támogatás hiányában nincs lehetősége az egyesületnek fizetett alkalmazottat foglalkoztatni – a rendszeres közösségi tevékenységek elmaradtak. 2015-ben tervezzük ezeket feléleszteni, mint például a helyi amatőr színtársulat, táncegyüttes, irodalmi kör, rendszeres irodai és könyvtári órarend, stb. Ennek ellenére az esemény-centrikus működésben számos eredményt mondhat magának az elmúlt évben az egyesület.

Kiemelt események, ünnepek

Talán az év egyik legérdekesebb programja az oltszakadáti közösség budapesti bemutatkozása volt, amely felejthetetlen élmény marad e kis, de erős közösség számára. Köszönet illeti a program szakmai irányítóját, a kolozsvári Pozsony Ferenc professzort, de főleg a budapesti Polgárok Háza vezetőséget és munkaközösségét, akik lehetővé tették az oltaszakadátiak részvételét a nagysikerű rendezvényen. Látogatásukkor alkalom nyílt az Országház meglátogatására, ahol a delegáció vezetői személyesen találkoztak, és beszélgettek Kövér László házelnökkel.

A HÍD Egyesület kiemelten fontosnak tekinti a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények megszervezését, amelyeken fő- vagy társszervezőként van jelen. Kilenc éves működésünk során minden évben ott voltunk, koszorúztunk vagy kulturális eseménnyel ünnepeltük Március 15.-ét, Augusztus 20.-át, október 6.-át és 23.-át, de a Magyar Kultúra Napját, a Magyar Dal Napját, a Nemzeti Összetartozás Napját, a Szórvány Napot, stb. is. A Nagyszebenhez kötődő személyiségekről is megemlékezünk: Kós Károlyról, Borsós Miklósról, Vámszer Gézáról, Barabás Miklósról, Nyírő Józsefről, vagy akár Incze Ferencről és sokan másokról.

Hagyományos események. Táborok. Gyerekműsorok

Kezdetben, mivel a helyi magyar ifjúsági szervezet megszüntette működését a HÍD Egyesület vállalta a hagyományos közösségi bálok megszervezését, a farsangi-, a szüreti- illetve a gólyabált. Majd ifjakat felkészítve ezek megszervezésére támogatta őket, partnere volt az eseményeknek. 2014-ben csak a Farsangi Bálra került sor.

Partnerségben a nemrég alakult RMDSZ Nők Szervezetével 2014-ben is megszerveztük a Gyereknapot június elsején és a Mikulás Ünnepet, de márciusi ünnepségre, ún. Nőnapi Bulira is sor került.

Hetedik éve működünk együtt a kecskeméti Európa Jövője Egyesülettel, a Csiperó Nemzetközi Gyermekfesztivál főszervezőivel. A program keretében a nagyszebeni magyar diákok a cserekapcsolatnak köszönhetően megismerhetik a kecskeméti családok életét, és részt vehetnek a fesztivál programjain, majd a következő évben Nagyszebenben fogadják vendéglátóikat.

Több éve vagyunk társzervezői, és a nagyszebeni diákok is részt vesznek a Gyergyószárhegyi Borsos Miklós Alkotótáborban.

Prisma_logo

Szakmai felkészülés. Képzések

A tavaly képzéseket is szerveztünk, felkészítve a téma iránt érdeklődő személyeket és egyesületünk tagjait, hogy civil- vagy gazdasági intézményekben stratégiát tudjanak kidolgozni, anyagi forrásokat kutassanak fel és akár sikeres vezetőkké válhassanak. A képzésekre szakembereket kértünk fel, a kolozsvári székhelyű Prisma Egyesület volt partnerünk ebben a projektben.

Fesztiváljaink

Talán a legnépszerűbb események, amelyeket az egyesület szervez a fesztivál jellegű rendezvényeink: márciusban a Nagyszebeni FilmNapok, nyáron a Hungarikum Napok és novemberben az Ars HUNGARICA kulturális fesztivál. Fontos események akár Dél-erdélyi szempontból is, sokan igyekeznek megérkezni Nagyszebenbe és sikeresen beilleszkednek Kárpát-medencei viszonylatban.

Ezekről az eseményekről gyakran készülnek TV-, illetve rádióriportok, összefoglaló műsorok, a magyar nyelvű nyomtatott és interneten megjelenő sajtó gazdagon és gyakran közöl részletes beszámolókat fesztiváljainkról.

2014-ben a márciusi FilmNapokon több mint 30 filmet vetítettünk, de több kiállítást is megnyitottunk, gyerekműsort szerveztünk és még Oltszakadátra is elvittünk magyar alkotásokat.

A nyári Hungarikum Napok kiemelkedő eseménye a szabadtéren megszervezett gulyásfőző verseny, amelyre 2014-ben már 19 csapat nevezett be. Az eseményt kirakodó-kiállító vásár gazdagította, számtalan gyerekműsorral szórakoztattuk a legkisebbeket, magyar néptánc és muzsika kíséretében rotyogtak a gulyások, de még a hagyományos jurta is megépült. Tavaly kétezernél többen vettek részt az eseményen.

Legismertebb és közkedvelt fesztiválunk, a helyi hivatalos kulturális események között is szereplő, novemberi Ars Hungarica kulturális projekt. A többnapos fesztivál ideje alatt sok vendég látogat Nagyszebenbe és fontos intézmények partnereink. 2014-ben több, mint harminc különálló eseményt sikerült megszervezni: koncertek, kiállítások, előadások, gyerekműsorok, oktatási konferencia, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók szerepeltek a stílusában vegyes műfajú, magyar kulturális értékeket felsorakoztató fesztiválon.

ars_logo_b

Más események. Koncertek. Kiállítások

A fesztiválok mellett a HÍD Egyesület számos olyan eseményt szervez meg – és 2014-ben is megtette – amelyek népszerűsítés szempontjából nem jutnak el erdélyi, Kárpát-medencei sajtóba, főleg amiatt, mert a helyi közösséget célozzák meg, de annál értékesebbek és fontosabbak számunkra, és a magyar nemzeti öntudat erősítésében. Vendégeink voltak 2014-ben, többek között Ábrám Zoltán, Sárik Péter és Gyárfás István, Peet Project, Márton Ildikó, Seleljó Erzsébet, Harcsa Veronika, Környei Miklós és sokan mások. Köszönjük, maradandó élményekben volt részünk!

Képviselet. Partnerségek.

Az egyesület és vezetői, tagjai sikeresen képviselték a magyar kultúrát különböző szakmai és közönség által közkedvelt eseményeken, néhánynak társszervezői is voltak az elmúlt esztendőben. Ezek közé sorolható a Frumos. Ceramic. Folositor kerámia szakmai konferencia (fordítások biztosítása, szervezés, szakmai véleményezés), a DeBunGust gasztronómiai fesztivál (Magyar Konyha biztosítása és a Chameleon Jazz Band fellépése), Mozaic Jazz (Szőke Nikoletta Quartet koncert), hogy csak a legfontosabbakat említsük. Meg kell említeni azokat a fontosabb projekteket, programokat is, amelyekben az egyesület képviselteti magát: TransyvaNet, Közösségi Alapítvány, Sibiu Civic. Ugyanitt érdemes hangsúlyozni, hogy a helyi kulturális intézményekkel jó kapcsolatokat ápol az egyesület és a Kárpát-medencei magyar intézmények sorából is gyakran kiválasztanak, tartalmas az együttmáködés olyan fontos entitásokkal, mint például a Nemzeti Művelődési Intézettel, Balassi Intézettel, EMKÉvel, Kovászna Megye Tanácsával, stb.

IX.AH_Botti_02csutortok_59_b

Több éve szervezzük meg Nagyszebenben a Filmtettfeszt kihelyezett vetítéseit, de a Forgatag, a Yuppi Tábor, az  ExpoEuroFoto, EMI Tábor, Szeben Megyei Magyar Napok, Szórványnap, Az Astra FilmFeszt, a Nemzetközi Színház Fesztivál és több más fesztivál és esemény partnerei és/vagy társszervezői voltunk.

Működésünket a Szeben.ro honlapon, Facebook oldalainkon lehet nyomon követni, ugyanakkor hírlevelek segítségével ismertetjük eseményeinket, működésünket. Közösségi honlapunkon a Kulturális Központ/Kronológia menüben részletesen követhető tevékenységünk.

Az egyesület nevében szeretném megköszönni minden támogatónak a felkarolást, az önkéntes tagjainknak a fáradhatatlan segítséget és minden kedves partnernek az együttműködést.

2015-ben kétszeresen kerek számot, jubileumot ünnepelünk: a HÍD – Szebeni Magyar Egyesület hivatalos beiktatása ezelőtt 10 évvel történt meg, és november 5-12. között szervezzük a tizedik Ars Hungarica kulturális fesztivált.

Mindenkit szeretettel várunk eseményeinken, egyesületünkben.

Serfőző Levente - elnök

 

Hírlevél feliratkozás

 
 
 
Oldal teteje