• Magyar
  • Román

E.M.K.E. díjak 2014

2014-04-12 10:08

2014. április 12-én, szombaton de. 10 órától került sor az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) idei közgyűlésére. Helyszín: Kolozsvár, a Protestáns Teológiai Intézet díszterme (Bocskai tér/P-ţa Avram Iancu 13. szám).

Napirend:

10.00 -  1. Köszöntések

                2. Bemutatkozik a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

                (Lendva, Muravidék) – előadó: Kepe Lili, igazgató

                3. Az elnökség beszámolója

                4. Pénzügyi beszámoló

                5. Cenzori jelentés

                6. Hozzászólások

                7. A közgyűlés lezárása.

14.00 - Az EMKE-díjak és díszoklevelek ünnepélyes átadása.

2014. évi díjazottak:

1. Spectator-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ferencz Zsolt részére – a közvéleményt pozitívan alakító, a hagyományokat tisztelő és az újra érzékeny riportjaiért, interjúiért – Spectator-díjat adományoz.

2. Kacsó András-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Lengyel László részére – az erdélyi táncházmozgalomban nyújtott tevékenységéért és a kalotaszegi magyar népdalkincs megőrzéséért, hű tolmácsolásáért – Kacsó András-díjat adományoz.

3. Bányai János-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Ilyés Sándor néprajzkutató részére –, a munkáskultúra kutatásában elért eredményeiért és szerkesztői tevékenységéért.– Bányai János-díjat adományoz.

4. Kun Kocsárd-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Tamás Sándor részére – egy sajátos erdélyi magyar közművelődési modell, a szórvány és a belső anyaország identitásőrző kulturális kapcsolatának intézményesített megteremtéséért – Kun Kocsárd-díjat adományoz.

5. Nagy István-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Benkő Judit Emese részére – az erdélyi magyar zenei életben kifejtett fáradhatatlan több évtizedes művészi, ismeretterjesztői és oktatói munkásságáért – Nagy István-díjat adományoz.

6. Gr. Bánffy Miklós-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos részére – a közműveltség terjesztésének és a korszerű színházi formanyelv kimunkálásának szolgálatában szerzett érdemeikért, a Kiss Stúdió Színház megalakításának huszadik évfordulóján – Gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

7. Kovács György-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Barabás Árpád részére – sokoldalú, minőségteremtő, a régió színházi kultúráját kiteljesítő alkotó munkájáért – Kovács György-díjat adományoz.

8. Poór Lili-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Varga Csilla részére – a korszerű színházi formanyelv kimunkálásában vállalt szerepéért, alakításainak műfaji változatosságáért – Poór Lili-díjat adományoz.

9. Szolnay Sándor-díj 

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy Enikő, a zománcművészet nemzetközi hírű mestere, a rekeszzománc első hazai művelője, a kiváló grafikusművész részére – több évtizedes kiemelkedő művészi munkássága elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

10. Monoki István-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Demeter Lajos részére – a könyvtári és helytörténeti kutatás terén végzett eredményes munkásságáért, az 1848-49-es háromszéki vonatkozások feltárásában elért kiemelkedő teljesítményéért – Monoki István-díjat adományoz.

11. Kőváry László-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Balogh Béla részére – hitelességre és pontosságra törekvő történész-levéltárosi szakmai munkásságáért, önzetlen népművelői tevékenységéért, a Bányavidék múltjának megismertetéséért és népszerűsítéséért – Kőváry László-díjat adományoz.

12. Gr. Mikó Imre-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Vita László részére – gazdasági téren nyújtott kimagasló eredményeiért, továbbá közösségünket segítő kitartó munkásságáért – Gr. Mikó Imre-díjat adományoz.

 

DÍSZOKLEVÉL

1. Díszoklevél melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a muravidéki magyarság szellemi életének fellendítéséért, az összmagyarság vérkeringésébe való újbóli bekapcsolásért, a hagyományok visszahonosításáért a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet részére adományoz.

2. Díszoklevél melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a közösség hiteles tájékoztatásáért, magyarságunk kulturális, művészeti, társadalmi életének és törekvéseinek hat évtizedes szolgálatáért Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének adományoz.

 

TISZTELETBELI TAG

1. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a muravidéki magyar kulturális intézményrendszer kiépítése és működtetése terén kifejtett tevékenységéért, e rendszernek a Kárpát-medencei magyarság egészének művelődési életébe való eredményes beépítéséért, kiemelkedő művelődésszervező munkásságáért Kepe Lilit az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.

2. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a népfőiskolai mozgalom beindításában és működtetésében, a Magyar Házak láncolatának létrehozásában, Egyesületünk önállósodási folyamatában játszott szerepéért Dáné Tibor Kálmánt az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.

3. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezetünk újraalapításában, önállósodási folyamatában és tevékenységeiben kifejtett kiemelkedő munkássága elismeréseként 75. születésnapján Kötő Józsefet az EMKE tiszteletbeli tagjává választotta.

 
 
 
Oldal teteje