• Magyar
  • Román

EMKE-díjak – 2015

2015-04-13 08:45
Kiosztották a 130 éves EMKE elismeréseit

„Nem a világmegváltó tervek készítése a feladatunk, hanem a közösséget megőrző apró munka” – fogalmazott Dávid Gyula, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület tiszteletbeli elnöke a szervezet 130 éves történetét áttekintő előadásában.

EMKE dijak 2015_01_b

A jubileumát ünneplő civil ernyőszervezet hétvégi kolozsvári közgyűlésén ugyanakkor Széman Péter, az EMKE elnöke bejelentette: a nyár elejéig elkészül Sütő András pusztakamarási szülőházának felújítása és megnyílik a nagyközönség előtt.

A kétnapos rendezvénysorozat első napján, pénteken megkoszorúzták a szervezet életében fontos szerepet játszó Kötő József sírját a Házsongárdi temetőben, majd a Györkös Mányi Albert-emlékházban nyílt jubileumi tárlat Társadalmi szerepvállalás és részvétel a 19. század végén – Az EMKE indulása címmel.

Az EMKE fennmaradt tárgyait bemutató tárlaton Gaál György helyörténész mutatta be a közművelődési szervezet csaknem másfél évszázadát. Szombaton került sor az EMKE ünnepi közgyűlésére és díjátadójára. A Guttman Mihály Pedagóguskórus műsorát követően, közéleti személyiségek, meghívottak köszöntötték a 130. születésnapját ünneplő EMKÉ-t.

Ezt követően került sor Dávid Gyula előadására, amelyben áttekintette a különböző történelmi időszakokban az EMKÉ-t ért viszontagságokat. Széman Péter elnök elmondta: Kolozsváron a Szabédi László-emlékház irattárát kívánják bővíteni, illetve a benne található anyagokat digitalizálni. Augusztus 14–16. között tervezik megszervezni a Kultivál – Kárpát-medencei Kulturális Ifjúsági Fesztivált, októberben pedig interdiszciplináris konferenciát szerveznek 130 éves az EMKE címmel.

A közgyűlést követően kiosztották az EMKE díjait. Tasnádi-Sáhy Péter lényeglátó, közösségszolgáló riportjaiért és publicisztikai írásaiért, Könczei Csongor a néprajz- és néptánckutatás, valamint a néptáncoktatás területén elért kimagasló eredményeiért, Zepeczaner Jenő a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szakszerű vezetéséért, gyarapításáért és működtetéséért vehetett át díjat.

Zsigmond Emese a színvonalas erdélyi gyermekkultúra alakításában és szervezésében vállalt kiemelkedő szerepéért, az erdélyi gyermeklapok szerkesztőségi munkájának irányításáért részesült elismerésben, dr. Péter Éva az erdélyi magyar kórusmozgalomban kifejtett több évtizedes kiemelkedő művészi és önzetlen oktatói tevékenységéért kapott díjat.

Szebeni Zsuzsát a Bánffy Miklós-életművet bemutató, kiállítások szervezéséért jutalmazták, míg Albert Csillát „változatos és ihletett szerepskálájáért, gazdagon kibontakozó színművészetéért díjazták”. Elismerésben részesült még dr. Tosa Szilágyi Katalin kiemelkedő művészi és közművelődési tevékenységéért, Kelemen Katalin könyvtári gyűjtemény- és adatbázisépítő, valamint helyismereti munkájáért, a közművelődés szolgálatáért.

Vincze Zoltán részére odaadó oktatói munkásságáért, honismereti és helytörténeti ismeretterjesztő tevékenységéért valamint a kolozsvári régészeti iskola történetének feltárásában szerzett pótolhatatlan érdemeiért ítélt meg díjat az EMKE, Péter Pálnak pedig szerteágazó, folyamatos és igényes mecénási tevékenységét ismerték el.

Kiss Előd-Gergely, Forrás: Krónika.ro

emke_dij_b_b

1.      Bányai János-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Zepeczaner Jenő néprajzkutató részére – a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum szakszerű vezetéséért, gyarapításáért és működtetéséért – Bányai János-díjat adományoz.

2.      Gr. Bánffy Miklós-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Szebeni Zsuzsa részére – a Bánffy Miklós-életművet bemutató, Ignácz Rózsa, Kiss Manyi, Bornemissza Karola hagyatékát feltáró kiállítások fáradhatatlan szervezéséért – Gr. Bánffy Miklós-díjat adományoz.

3.      Gr. Mikó Imre-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Péter Pál részére – szerteágazó, folyamatos és igényes mecénási tevékenységéért – Gr. Mikó Imre-díjat adományoz.

4.      Kacsó András-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Könczei Csongor részére – a néprajz és néptánckutatás, valamint a néptáncoktatás területén elért kimagasló eredményeiért – Kacsó András-díjat adományoz.

5.      Kovács György-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület László Csaba részére – elmélyült karakterformáló képességéért és a szerepformálásán átizzó személyességéért – Kovács György-díjat adományoz.

6.      Kőváry László-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Vincze Zoltán részére – odaadó oktatói munkásságáért, honismereti és helytörténeti ismeretterjesztő tevékenységéért valamint a kolozsvári régészeti iskola történetének feltárásában szerzett pótolhatatlan érdemeiért – Kőváry László-díjat adományoz.

7.    Gr.  Kun Kocsárd-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Zsigmond Emese részére – a színvonalas erdélyi gyermekkultúra alakításában és szervezésében vállalt kiemelkedő szerepéért, az erdélyi gyermeklapok szerkesztőségi munkájának irányításáért – Kun Kocsárd-díjat adományoz.

8.      Monoki István-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Kelemen Katalin részére – könyvtári gyűjtemény és adatbázis építő valamint helyismereti munkájáért, a közművelődés szolgálatáért – Monoki István-díjat adományoz.

9.      Nagy István-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Péter Éva részére – az erdélyi magyar kórusmozgalomban kifejtett több évtizedes, kiemelkedő művészi és önzetlen oktatói tevékenységéért – Nagy István-díjat adományoz.

10.  Poór Lili-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Albert Csilla részére – változatos és ihletett szerepskálájáért, gazdagon kibontakozó színművészetéért – Poór Lili-díjat adományoz.

11.  Spectator-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Tasnádi-Sáhy Péter részére – lényeglátó, közösségszolgáló riportjaiért és publicisztikai írásaiért – Spectator-díjat adományoz.

12.  Szolnay Sándor-díj

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület dr. Tosa Szilágyi Katalin részére – kiemelkedő művészi és közművelődési tevékenysége elismeréseképpen – Szolnay Sándor-díjat adományoz.

DÍSZOKLEVÉL

Díszoklevél, melyet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a magyar nemzeti műveltség Kárpát-medencei értékeinek kutatása, felkarolása és a közművelődés eszközeivel történő terjesztése terén végzett meghatározó munkásságáért a Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal részére adományoz.

 
 
 
Oldal teteje