• Magyar
  • Román

A nagyszebeni Márton Ildikó az Rmdsz Szeben Megyei Nőszervezetének elnöke

2015-02-10 03:59
2015. PROGRAM TERVEZET

Az RMDSZ Szeben megyei nőszervezetének küldöttgyűlése ismét bizalmat szavazott Márton Ildikó eddigi elnöknek február 3-án, a nagyszebeni magyar házban. Az eseményen jelen volt Hegedüs Csilla, az RMDSZ országos nőszervezetének alelnöke, kultúráért felelős főtitkárhelyettes és Benedek Zakariás, az RMDSZ Szeben Megyei Szervezetének alelnöke.

Ildiko 01_b

A Nőszervezet céljait, tevékenységi terveit Márton Ildikó elnök ismertette:

Szeretném, ha az elkövetkező időszak célkitűzései között, első sorban az eddigi munkánk folytatását tudjuk biztosítani.

A szórványban élő magyar közösség legfontosabb küzdelme a megmaradás, identitásunk megtartása. A nőszervezet egyik fontos szerepe ennek a küzdelemnek a megkönnyítése, olyan tevékenységgel biztosítani magyarságunk megtartását, amely összefogást és jövőt biztosít a közösségnek ezen a vidéken.

Ennek a tevékenységnek a középpontjába a nemzeti identitásunk alapját szolgáló anyanyelvi oktatást helyezném, hiszen az iskolában sajátítjuk el kultúránk alapfogalmait. Éppen ezért tartom fontosnak az oktatás terén olyan fórumot alakítani, ahol az oktatók és szülők megbeszélhetik, időszakosan (rendszeresen) a felmerülő problémákat és közvetíthetjük ezeket a megoldásra jogosult intézmények felé. Erre kérem természetesen mindazok segítségét, akik közvetlenül érintettek, de főként az oktatók teljes hozzáállását a magyar tagozat kis létszámú osztályai sajátos gondjainak orvoslása érdekében. A fórum keretén belül helyi, sajátos, hosszabb távú stratégia kidolgozása szükséges a magyar tagozat megszűnésének elkerülése érdekében. Továbbá, oktatási konferenciák szervezésével szeretnénk nem csak más szórvány vidék iskoláinak tapasztalataiból meríteni, hanem hozzájárulni az iskolák, diákok és tanárok közti kapcsolatok kialakulásához.

Szintén magyarságunk ápolásának érdekében fontosnak tartom a központi RMDSZ támogatását kérni az erdélyi magyar írott sajtó reprezentatívabb lapjainak eljuttatásában a szórványvidék olvasóihoz.

A helyi civil szervezetekkel összefogva a központi RMDSZ támogatását szeretnénk igényelni egy magyar könyvtár működtetésére Nagyszebenben, ami adott esetben egy magyar személy számára munkahelyet is biztosíthat.

rmdsz_nok_szervezete_b

Szintén fontosnak tartom egy olyan program megszervezését, aminek a keretén belül a nőszervezet munkahely közvetítésben vállaljon szerepet, lehetőséget nyújtva munkát találni azoknak a más vidéken élő magyaroknak, akiknek otthon az illető szakmában nem akad munkahely, ez által gyarapítva a szórványvidék magyar lakosainak számát. 

Anyanyelvünk és hagyományaink ápolása céljából szorgalmazom a megalakult helyi nőszervezeteknek, hogy kössenek testvéri kapcsolatot egy-egy Kovászna megyei nőszervezettel és éljenek az Összetartozunk székely-szórvány partnerségi program nyújtotta lehetőségekkel. Ennek a programnak a keretén belül közös kulturális programok megszervezésében szeretnénk részt vállalni.

El szeretnénk jutni Szeben megye más magyarlakta településeire is, ahol igény van a nőszervezet megalakítására, például Oltszakadátra.

Az idei Húsvéti zsongás országos rendezvénysorozat keretében olyan programokat szeretnénk szervezni megyei szinten, amelyek eredménye a közeli falvakban élő magyar ajkú gyerekek megkeresése legyen a későbbi beiskoláztatás céljából.

Az elkövetkező időszak egyik legfontosabb célkitűzése azoknak a nőknek a megtalálása és képzése, akik politikai szerepet vállalnak az elkövetkező időszakban, beleértve a 2016-os önkormányzati választásokat.

Mindezek mellett nagyon erősen hiszek abban, hogy a nőszervezet továbbra is szorosan közreműködve a civil szervezetekkel a kulturális élet szervezésében fontos szerepet fog betölteni és, a helyi igényeknek megfelelően hagyományőrző és közösségépítő rendezvényeket tudunk megszervezni.

Márton Ildikó

 
 
 
Oldal teteje