• Magyar
  • Román

Ars HUNGARICA 2008 - műsor, első nap

2008-11-14 14:46
Szakadát monográfiája

„A nép és nemzet vezetőinek bizonyos tekintetben még többet kellene törődni e mostoha sorsban tengődő testvérekkel, mint azokkal, akik egy tömegben élnek s nincsenek úgy kitéve az elgyengülésnek és elenyészésnek. Az egy tömegben élők, akiknek saját templomuk, iskolájuk és egyéb kultúrintézményeik vannak, nem is tudják, hogy mily gazdagok és erősek, nem ismerik és nem értik meg a szór­ványban élők szomorú helyzetét, más felfogását az életről, a nemzetről, a vallásról és a vagyonról. Viszont sokszor előfordul, hogy a szórvány­ban élők szegénységük és elhagyatottságuk ellenére is lelkileg és gazda­ságilag egységesebbekké és szervezettebbekké válnak, mert szomjúhozzák az anyanyelvű iskolát, Isten igéjét s érzik, hogy csak összetartással és önfeláldozással tudnak védekezni az őket körülvevő idegen nép eltiprásai fenyegető előtörésével szemben.

...

békés szándék, de a magyar népem iránti szeretet is kész­tetett e tanulmány megírására. Remélem, hogy ezzel is elősegíthetem annak a már régóta esedékes tudományos, nép- és lélekmentő munkának komoly megindulását, melyet egyszerűen szórványmunkának nevezünk.” – Vámszer Géza

ArsHUNGARICA_2008_004_b

1939-ben látott napvilágot egy különlegesen értékes monográfia: Vámszer Géza - Szakadát Monográfiája. A könyvet ritkaság eredetiben megtalálni, hisz sok éven keresztül nem jelent meg újabb kiadás.

Coman Franciska kérésére és együttműködésével Józsa Benjámin magyar tanár és fia Józsa Edgár gondozásában az értékes monográfia román nyelvű változata is elkészül. 2006 tavaszán Coman Franciska és Serfőző Levente ellátogatnak Oltszakadátra és a „kakasütés” hagyományt örökítik fényképezőgép lencséjére.

2007-ben, a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda kiadásában jelenik meg a Szakadát Monográfia magyar-román változata, aránylag kevés példányban.

A második kiadást dokumentumfotókkal gazdagítva, másodszor is gondozva adja ki és mutatja be a Kulturális Iroda. Az eseményt a 2006-ban készített fotók kiállítás megnyitása előz meg és az oltszakadáti magyar közösség kulturális műsora gazdagítja.

 

Nagyszeben Európa Kulturális Fővárosa 2007  kulturális rendezvénysoroztok sikere élő bizonyíték arra, hogy Európa gyönyöre történelmi múltjában és nemzetiségeinek sokszínűségében rejlik. A jövő nemzedék morális kötelessége megőrizni e felmérhetetlen értéket. Minden nemzet kultúrája az a „sajátszerű jegy”, ami egymástól megkülönbözteti őket és ugyanakkor megadja a közös európai erőfeszítés igazi erejét és jellegét.

A magyar kultúra mindig nemzetfenntartó erőt jelentett, az az erő, amely minden civilizációban az emberi személyiség kialakulásának, épülésének, gazdagodásának, kibontakozásának hajtóereje.

Az Ars HUNGARICA programsorozat és az ezt megszervező Nagszebeni Magyar Kulturális Iroda célja megőrizni, továbbadni és bemutatni  a magyar nemzeti értékeket egy olyan kulturális rendezvény során, mely kiemelkedő előadásokat és világhírű művészeket foglal magába. Nagyszebenben, szórványban ez a feladat annál nehezebb, de ugyanakkor annál fontosabb, hiszen ez a vidék képezi a romániai magyarság határát.

2007 – ben az Ars HUNGARICA fesztivál keretében sikerült európai szinten bemutatni a magyar kultúra értékeit visszhangzó magyar nevek és művek színpadra léptetésével. Ennek folytonossága érdekében 2008  - ban a fesztivál III. alkalmára kerül sor. A szervezők kiállításokat, könnyű- , nép- és komolyzene koncerteket, táncházat és újabb magyar helyek megjelölését tervezik a programsorozatban. Az események három napig tartanak november 14 – 16 között. A szervező Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda segítségére lesznek az erdélyi és anyaországi partner egyesületek és alapítványok, amelyeknek anyagi támogatásai és szakmai tanácsai elősegítik a szórvány fesztivál megvalósítását minőségi szempontból.  

Az Ars HUNGARICA fesztivál a szebeni magyarok kultúrája és identitásuk megvédésének szimbólumává szeretne válni. Ilyen módon a magyar értékeket nemcsak továbbadni és ápolni, hanem más európai nemzetek nyilvánossága elé is juttatjuk, ezzel szeretnénk hozzájárulni az erdélyi magyarok önazonosság – tudatának kialakításában és megtartásában.

Szórványról véleményezni egyben egyszerű és komplex feladat. Teszik ezt tudósok, politikusok, oktatók, szülők, diákok, munkások, vidékiek, mindenki. Intézmények keretén belül taglalják és boncolják a felmorzsolódás, felszívódás folyamatait. Úgy tűnik egy visszaút nélküli folyamatnak alanyai vagyunk mi, a szórványban élő magyarok. Egyház, anyanyelvű oktatás, kultúra – identitást megőrző pillérek. Nem véletlenül Ars HUNGARICA idei fesztiválunkat a templomban nyitjuk meg, helyi magyar pedagógusok segítségével egy olyan műsorral, amelyen a szórvány szórványában élő magyarokról fogunk beszélni, őket fogjuk bemutatni, velük együtt fogunk kulturális műsort előadni. Bemutatjuk világukat, jelenlegi helyzetüket, életüket, egy évszázados hagyomány megőrzéséről vagy eltűnéséről fogunk kiállítást megnyitni és nem utolsó sorban újabb kiadásban fogunk egy kitűnő, immár történelmi de egyben tudományos alkotást bemutatni. Szakadát, a szórvány szórványa.

A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda, hűen mottójához „Tettekben a lényeg” figyelemfelkeltő műsorral kezdi Ars HUNGARICA kulturális fesztiválját.

 

További cikkek a kategóriában

Hírlevél feliratkozás

 
 
 
Oldal teteje