• Magyar
  • Román

Nagyszeben költségvetése 2016-ban

2016-01-06 11:36

2016. január 5-én, kedden megtartott sajtóértekezletén jelentette be Astrid Fodor helyettes polgármester asszony Nagyszeben idei költségvetését és a legfontosabb tervbe vett beruházásokat. Nagyszeben költségvetése minden utóbbi 10 évben növekedett és ennek köszönhető, hogy a kultúrától kezdve a nagyobb infrastrukturális befektetésekig, minden területen az összegek évről-évre növekedtek. Ebben az évben két nagyobb beruházást is elindít a város, a Városi Művelődési Ház építésének első lépéseit már tavaly megtették és egy Szabadidő Park megépítésére is készen vannak a tervek, kijelölve a hely és most anyagi hátteret is biztosítottak a munkálatok elindítására. Astrid Fodor bejelentette, hogy személy szerint döntött és vállalja a júniusi polgármesteri választásokon, a Német Demokrata Fórum nevében a jelölést, ha erre megbízzák.  Alább a román nyelven kapott sajtóközleményt lehet megtekinteni.

 primarul-Astrid-Fodor_b

Foto: Ora de Sibiu

Conferinţă de presă

Bugetul local al municipiului Sibiu pentru anul 2016

VENITURILE BUGETULUI LOCAL, respectiv cheltuielile în anul 2016 au fost estimate la aproximativ 535,6 milioane lei.

Din acestea, aproape 265 de milioane de lei reprezintă veniturile proprii ale bugetului, adică taxele şi impozitele plătite de sibieni şi fondurile din cotele defalcate din impozitele percepute de stat pe veniturile sibienilor care se întorc pe plan local. La acest capitol al veniturilor proprii se estimează o uşoară reducere în contextul noilor prevederi ale Codului Fiscal şi a reducerilor de impozite pe care Primăria Sibiu le-a operat pentru încurajarea mediului economic, dar şi pentru a reduce impactul altor creşteri de impozite prevăzute de noul Cod Fiscal pentru cetăţeni.

La acestea se adaugă alte venituri de la bugetul de stat sau de la alte administraţii, aceste sume urmând să ne fie comunicate ulterior. Capitolul “Venituri” include şi excedentul anilor precedenţi în sumă de 157 de milioane de lei.

CHELTUIELILE DIN BUGETUL LOCAL

Cheltuielile secţiunii de funcţionare a administraţiei locale însumează 366 de milioane de lei.

Cel mai important capitol de cheltuieli de funcţionare vizează învăţământul – 116 milioane lei, incluzând salariile profesorilor şi ale personalului auxiliar, cheltuielile materiale şi finanţarea burselor acordate elevilor.

Un al doilea capitol ca mărime a sumei alocate este cultura. Comparativ cu 2015, domeniul cultural primeşte o finanţare din bugetul local cu 3 milioane de lei mai mare, suma totală alocată în bugetul anului 2016 fiind de 37,8 milioane de lei. Acest capitol include bugetul instituţiilor culturale din subordinea administraţiei locale, aproape jumătate din suma menţionată fiind alocată Teatrului Naţional Radu Stanca. Acest capitol include şi finanţarea pentru agenda culturală (6.600.000 de lei), pentru agenda sportivă (3.400.000 lei) şi pentru agenda comunităţii (500.000 lei).

Suma alocată asistenţei sociale creşte cu aproximativ 5 milioane de lei, de la 16 milioane lei la 21 de milioane de lei, principala cauză fiind creşterea salariului minim din iulie 2015 şi majorarea salariului cu 25% în domeniul asistenţei sociale începând din 1 decembrie 2015. Această categorie include şi drepturile persoanelor cu handicap, salariile asistenţilor personali ai acestora şi totalul ajutoarelor sociale.

Serviciilor publice le este alocată în 2016 o sumă de 19 milioane de lei pentru a acoperi cheltuielile cu personalul şi cheltuielile materiale.

O altă cheltuială importantă la acest capitol este subvenţia pentru transportul public care însumează 30 de milioane de lei.  La acelaşi capitol, suma alocată în bugetul pentru 2016 pentru reparaţiile la străzi şi semaforizare se ridică la 55 milioane de lei.

Cheltuielile secţiunii de dezvoltare însumează aproximativ 170 milioane de lei. Această sumă este destinată continuării programelor de investiţii.  Aproape 135 de milioane de lei au fost alocaţi pentru finanţarea investiţiilor Primăriei Sibiu, iar alţi 32 de milioane de lei sunt destinaţi investiţiilor serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sibiu.

LISTA DE INVESTIŢII A PRIMĂRIEI SIBIU

“Pentru finanţarea acestei liste de investiţii am alocat într-o primă fază 169,4 milioane lei. Am grupat aceste investiţii pe linii strategice de dezvoltare. Prima linie este continuarea investiţiilor în infrastructura rutieră care se desfăşoară pe trei paliere: din fondurile noastre proprii, din credite şi aici mă refer la contractul de credit pe care l-am încheiat în luna decembrie cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, iar cea de-a treia modalitate de finanţare este cea mixtă, adică din fonduri proprii şi atrase.

În ceea ce priveşte investiţiile finanţate din mijlocele proprii, în anul 2016 vom reabilita 26 de străzi de pământ: Doamna Elena Cuza, Toamnei, Castorului, Cindrelului, Ecaterina Teodoroiu, Mureşului, Crişului, Odessa, Crinilor, General Aldea Sandu, Tohan, Petru Poni, Vânătorilor, Zorilor, Ceaikovski, Lupeni, Munteniei, Principatele Unite, Strungului, Ecaterina Varga, Ogorului, Ana Ipătescu, Niţă Octavian, Mălinului, Frezorilor şi probabil strada Lăptăriei, dacă SC Apă Canal finalizează lucrările pe care le are de executat. Lista de investiţii include şi câteva străzi mai mici din cartierul Lazaret.

Din fondurile proprii ale Municipiului Sibiu vom începe şi lucrările în cartierul Dioda. La ora actuală procedura de achiziţie este în curs, cele şase oferte primite aflându-se în evaluare. Dacă nu vom avea contestaţii, estimăm că lucrările vor începe în luna mai sau iunie a acestui an. Pentru anul acesta este propusă şi începerea lucrărilor în cartierul Hipodrom II. Prima porţiune în care se va interveni este cea cuprinsă între Oituz şi strada Mirăslău. Porţiunea dintre strada Mirăslău şi strada Nicolae Iorga va intra în lucru în anul 2017” (Astrid Fodor, primarul interimar al Sibiului)

Din fonduri proprii se vor amenaja şi două sensuri giratorii: unul pe strada Bâlea la intersecţie cu strada Ştefan cel Mare şi cu strada Moldoveanu şi unul la intersecţia străzii Maramureşului şi strada Profesor Aurel Popa. În cazul acestui se va relua procedura de achiziţie, contractul încheiat în anul 2015 cu DPC fiind reziliat din cauză că lucrările nu au demarat la timp.

La capitolul reparaţii străzi, Primăria Sibiu şi-a propus ca în anul 2016 să finalizeze reabilitarea străzilor din beton. Proiectul a început în 2015 cu reabilitarea străzilor de beton situate în cartierele Valea Aurie şi Terezian. În 2016 se vor moderniza acest tip de străzi din cartierele Valea Aurie şi Broscărie, aleile betonate din spatele blocurilor de pe şoseaua Alba Iulia, cele din zona străzii Oţelarilor şi cele din zona străzii Rusciorului.

La capitolul reparaţii la carosabil şi trotuare, pentru anul 2016 sunt prevăzute intervenţii pe cinci străzi: Aleea Filozofilor, Iosif Velceanu, Turismului, Onisifor Ghibu şi Petrila. Se vor reface de asemenea şi covoarele asfaltice în mai multe puncte din oraş.

“În ceea ce priveşte lucrările de infrastructură finanţate din creditul BERD, pentru anul viitor ne-am propus să deschidem şantiere pe 17 străzi incluse în trei pachete: zona Marmeladă, zona Lupeni şi zona Obor - Viitorului. Criteriul după care ne-am ghidat în selectarea acestor străzi a fost în primul rând existenţa proiectelor tehnice pentru a câştiga timp, un al doilea criteriu fiind ca societatea de gaz să fi executat lucrările de modernizare pe aceste străzi” (Astrid Fodor, primarul interimar al Municipiului Sibiu)

Din finanţare mixtă asigurată de Primăria Sibiu şi din fonduri norvegiene va fi realizat proiectul Calea Verde pentru o Dezvoltare Durabilă în cadrul căruia se va realiza infrastructura pentru coborârea reţelelor. Primăria a adresat rugămintea societăţilor deţinătoare de reţele să prevadă în buget sumele necesare pentru coborârea cablurilor în subteran. În concluzie, la sfârşitul anului, pe cinci artere importante cabluri aeriene vor fi coborâte în subteran: şoseaua Alba Iulia, bulevardul Corneliu Coposu, bulevardul Victoriei, Calea Dumbrăvii şi bulevardul Vasile Milea.

INVESTIŢII ÎN CLĂDIRILE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

“Dorim ca investiţiile în infrastructura educaţională să devină o strategie a administraţiei locale pentru viitor. Se vorbeşte mult în România despre reforma în educaţie, despre reforma învăţământului, dar cu siguranţă, reforma presupune şi o infrastructură educaţională adecvată secolului XXI şi o bază materială corespunzătoare.” (Astrid Fodor, primarul interimar al Municipiului Sibiu)

Serviciului de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat i-a fost alocată o sumă de 10,7 milioane de lei pentru investiţii în unităţi şcolare. Cele mai importante proiecte vor fi construcţia unei clădiri cu destinaţia gradiniţă în incinta şcolii nr. 1 (str. Haţegului), continuarea reabilitării reţelelor de utilităţi în clădirile unităţilor de învăţământ şi eficientizarea energetică a unora dintre clădiri (prin montarea de termosisteme şi geamuri termopan).

Primăria Sibiu a prevăzut în 2016 şi realizarea proiectelor pentru următoarele investiţii, pentru care se vor depune proiecte în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile:

• construcţia unei clădiri cu destinaţia creşă pe strada Haţegului şi a unei creşe în cadrul Grădiniţei nr. 36 (str. Constructorilor)

• reabilitarea grădiniţei nr. 43 (Aleea Streiu) şi a grădiniţei nr. 14 (str. Iezer)

• extinderea unui corp de şcoală şi construcţia unor săli de sport la Şcoala Nicolae Iorga (str. Nicolae Iorga) şi la Şcoala I.L. Caragiale (str. Vasile Alecsandri)

• reabilitarea clădirii şcolii Radu Selejan (str. Şoimului), a Liceului Teoretic Constantin Noica (str. Oştirii), a şcolii nr. 21 (str. Luptei) şi a şcolii nr. 1 (str. Haţegului)

• reabilitarea cantinei, construirea unei biblioteci şi a unei săli multifuncţionale la Colegiul Energetic (str. Electricienilor)

• reabilitarea faţadelor Colegiului Independenţa (str. Gladiolelor), a Colegiului Terezianum (str. Postăvarilor) şi a Liceul Tehnologic Henri Coandă

INVESTIŢIILE SERVICIILOR PUBLICE

Casei de Cultură a Municipiului Sibiu i-a fost alocată în 2016 o sumă de aproape 4 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor de construcţie a noului sediu din Parcul Tineretului.

Serviciul Public de Administrare a Parcurilor şi Zonelor Verzi i-a fost alocată o sumă de aproximativ 3,3 milioane de lei, cel mai important proiect fiind acela de reamenajare a parcului Ştrand.

Spitalul de Pediatrie va primi o sumă de aproape 3 milioane de lei pentru noi investiţii şi reamenajări la Clinica de Chirurgie, dar şi la secţia de infecţioase.

La Cimitirul Municipal sunt programate lucrări în valoare de 2,7 milioane de lei, urmând să fie construită o parcare în zona nouă dinspre Calea Cisnădiei şi vor fi reabilitate noi alei.

Serviciul de Administrare a Domeniului Public va primi de la bugetul local o sumă de 2,2 milioane de lei, la aceştia adăugându-se 1,4 milioane lei din veniturile proprii. Aceşti bani vor finanţa trei proiecte importante:

• amenajarea unor terenuri de sport pe terenul secundar al Stadionului Municipal

• amenajarea unor terenuri de sport în curtea interioară a Stadionului Municipal

• amenajarea unei zone recreative şi de agrement în zona Stadionului Municipal

Serviciul de Administrare a Fondului Locativ va gestiona investiţii în valoare de 2,3 milioane de lei pentru a amenaja locuinţe sociale în imobilele de pe strada Verzăriei şi respectiv în fostul Club Ilie Pintilie.

Pentru Grădina Zoologică sunt programate investiţii în valoare de 1,8 milioane de lei. Cu aceste fonduri vor fi amenajate vestiare pentru muncitori, va fi reabilitată şi reţeaua de iluminat public a Grădinii şi vor fi continuate lucrările de amenajare a adăposturilor de ploaie.


 

További cikkek a kategóriában

Hírlevél feliratkozás

 
 
 
Oldal teteje