• Magyar
  • Román

Keresztyén vagy pogány Európa?

2007-10-30 03:48

Gondolom, nemcsak én vagyok úgy vele, ha megragad egy előadás vagy gondolat akaratom ellenére foglalkoztat, nem hagy nyugodni, szüntelenül felötlik bennem. Igy vagyok immár két hete azzal az előadással amelyet Dr. Daniel Zikeli mondott el a Biblia napja alkalmából szervezett konferencián, a nagyszebeni Ortodox Teológia Dísztermében.Október 10-én az Andrei Şaguna egyetem ortodox fakultásán az előadások témaköre: A jelenkori európai kultúra a Szentírás fényében sok érdekes hallgatnivalót ígért, és nem csalódtunk. Ami mégis mély nyomot hagyott bennem Daniel Zikeli előadása volt az új pogányságról.

Az új-pogányság egy olyan mozgalom, mely a nem-keresztyén vallások átmentésére törekszik, újra életképessé kívánván tenni azokat. Mivel gyakorlatilag a pogányság Kr.u. 1000-ben megszűnt, egy távoli múltnak a felelevenítéséről van szó,mely múltat a mozgalom képviselői több mint 1000 éves áthidalással a jelenbe akarják visszaültetni.

Sajnos ennek az új hullámnak a tovább- gyűrűztetéséhez, hozzájárul a sajtó is, mely legtöbbször okkultista, vagy ezotérikus anyagokat maximális hallgatoságú időben sugároz, míg sokszor az egyházi műsorok éjféli órákban kerülnek a képernyőre.

Az új pogányság agresszív kritikát gyakorol a keresztyénség irányába, mondván, hogy ez nem az ősi Európa vallása, hanem egy importált sivatagi vallás.A mozgalom agresszív jellegét jelzi az is, hogy jelképe a farkas, mely szerintük többet hoz, mint a kutya, mely hűséges ugyan, de kiegyező. Ellenben a farkas képes elpusztítani ellenségét, hatalmas, és erős.

Az új pogányság egy olyan vallást óhajt,melyet maga alkot meg a saját igényeinek megfelelően. Az ígéretek messzemenően csalogatók az ártatlan kívülálló számára:

-Beteljesülés és azonnali sikerélmény

-Mindenféle intézményiesített vallásforma mellőzése

A jelenség négy irányba fejlődik:

1. neo-kelta irány.Ez ősi kelta vallások felelevenítésére törekszik, a druidák vallási világának előtérbe hozatalára. Főleg Anglia, Irország és Franciaországban lelhető fel.

2. neo-germánikus irány. Elfogadható irányzata az ősi szakmák felelevenítését célozza.

Szélsőséges megnyilvánulásai a neo-nácizmusban fedezhetők fel, a felsőbbrendű faj filozófiájában, mely aztán a katonai életmód felkarolására indítja a követőket.

Fellelhető : Németországban, Balti-államokban, az Amerikai Egyesült Államokban.

3. a.Új varázslók mozgalma.Hagyományos vonala egy istenpárról beszél.A feminista oldalága számára Isten csak nőként képzelhető el. Egy másik meggyőződésük az, hogy a természet él és hozzátortozik az isteni létformához. Közösségi rituálék, szélsőséges esetben szexuális rituálék jellemzik a csoportokat.

b.Elszigetelt varázslók.Csodatevő erővel dicsekszenek a gyógyítás, jövőbelátás, varázs- megtörés terén.

4. neo-sámánizmus

Követői szerint a sámán médium, közbenjáró, kapcsolattartó az árnyvilággal. A mozgalom a a modern élet alternatívájaként lép fel, föld- és természetkultusz jellemzi.Követői a naturista étkezés és az egyszerű életmód hívei..

Természetszerűleg teszük fel a kérdést.Hogyan kell orvosolni, miként kell viszonyulni a jelenséghez? Semmiképpen sem közönnyel. Ez nemcsak egy divatos hullám, hanem egy szűntelen felfele törtető, teret hódító mozgalom. A kereszténység számára egy nagyon kemény kihívás. Sajnos a ma élétpulzusát már e jelenség adja meg. Ha pesszimisták lennénk, azt mondanánk, hogy ez az egyházi élet, tevékenység, egyfajta kudarca. Hogyan is nevezhetnénk másképp a társadalom elkersztyénietlenítésére irányuló törekvéseket vagy a vallástalanítás térhódítását?

Ebben a helyzetben felelős kérdéseket kell feltennünk és felelős válaszokat kell megadnunk. Fel vagyunk-e készülve arra,hogy küzdjünk ezen alig látható, de rendkívül hatékony árny-ellenséggel? Meg tudjuk-e tartani fiataljainkat a templom és gyülekezet vonzáskörében? Megannyi kérdések melyek a szolgálat formáinak átértékeléséhez kell vezessenek bennünket illetve annak megtanulásához, hogyan vigyük az Evangéliumot megragadó, vonzó formában a fiatalok felé.

Komoly figyelmeztetés ez arra tekintőleg is, hogy a vallásfelekezetek ne merítsék ki erejüket dogmatikai küzdelmekben, melyek már régota nincsenek a széles közönség érdeklődési körében. Inkább összpontosítsanak egy új evangélizáció, új keresztyéniesítés irányába, mely áthassa a társadalom egészét. Itt lehetne gyakorlatilag érvényesíteni az ökumenikus mozgalom eddig elért elméleti eredményeit és felfedezni az összedolgozási területeket.

De figyelmeztetés ez az európai parlament honatyái irányába is, akik be kell lássák azt, hogy Európa valódi identitása keresztyén gyökerekből indul ki. Nyilvánvaló kell legyen, hogy keresztyén eredetünk megtagadása önazonosságunk és kultúránk, erkölcsi, morális és kultúrértékeink megtagadása is egyben.Legyen hát a jelszó az új pogányság helyett megújuló keresztyénség.

 

scan0006_b

 

 

Hírlevél feliratkozás

 
 
 
Oldal teteje